Dostupné typy grafů

Když jste připraveni vytvořit graf pro data v Excel pro web, může vám pomoct zjistit, co o jednotlivých typ grafu něco dalšího. V tomto článku se dozvíte, jak uspořádat data pro požadovaný typ grafu, nebo jaký typ grafu bude vašim datům vyhovovat.

Klikněte na typ grafu a dozvíte se o něm něco víc

Sloupcové grafy

Spojnicové grafy

Výsečové a prstencové grafy

Pruhové grafy

Plošné grafy

Bodové grafy

Další grafy

Sloupcové grafy

Data uspořádaná v listu ve sloupcích nebo v řádcích můžou být vynesená do sloupcového grafu. Sloupcový graf obvykle zobrazuje kategorie podél vodorovné osy a hodnoty podél svislé osy, jak ukazuje tento graf:

Prostorový skupinový sloupcový graf

Typy sloupcových grafů

 • Prostorový skupinový sloupcový graf:    Skupinový sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvojrozměrné sloupce. Použijte tento graf, pokud máte kategorie představující:

  • Rozsahy hodnot (například počty položek)

  • Zvláštní uspořádání stupnice (například Likertova stupnice s položkami jako zásadní souhlas, souhlas, neutrální, nesouhlas, zásadní nesouhlas)

  • Názvy, které nejsou v určitém pořadí (například názvy položek, geografické názvy, jména osob)

 • Skládaný sloupcový:     Skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné sloupce. Použijte tento graf, pokud máte několik Datová řada a chcete zdůraznit celkový součet.

 • 100% skládaný sloupcový:    100% skládaný sloupcový graf zobrazuje hodnoty jako dvourozměrné sloupce, které jsou složené, aby představovaly 100 %. Tento typ grafu můžete použít v případě, že máte dvě nebo víc datových řad a chcete zdůraznit podíl jednotlivých hodnot na celku, zvlášť když je celková hodnota ve všech kategoriích stejná.

Začátek stránky

Spojnicové grafy

Data uspořádaná v listu ve sloupcích nebo v řádcích můžou být vynesená do spojnicového grafu. Ve spojnicovém grafu jsou kategorie rovnoměrně rozložené podél vodorovné osy a všechny hodnoty dat jsou rovnoměrně rozložené podél svislé osy. Spojnicové grafy umožňují zobrazení souvislých dat v čase a jejich srovnání se společnou stupnicí, a jsou proto ideální pro zobrazení trendů v datech ve stejných intervalech, jako měsících, čtvrtletích nebo fiskálních letech.

Spojnicový graf se značkami

Typy spojnicových grafů

 • Spojnicový a spojnicový se značkami:    Spojnicové grafy zobrazené se značkami označujícími jednotlivé datové hodnoty nebo bez nich jsou vhodné k zobrazení trendů vzhledem k času nebo seřazeným kategoriím, a to zvlášť když máte hodně datových bodů a pořadí, v jakém jsou uvedené, je důležité. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte spojnicový graf bez značek.

 • Skládaný spojnicový a skládaný spojnicový se značkami:    Skládané spojnicové grafy zobrazené se značkami označujícími jednotlivé datové hodnoty nebo bez nich můžete použít k zobrazení trendů příspěvku jednotlivých hodnot vzhledem k času nebo seřazeným kategoriím.

 • 100% skládaný spojnicový a 100% skládaný spojnicový se značkami:    Spojnicové grafy zobrazené se značkami označujícími jednotlivé datové hodnoty nebo bez nich můžete použít pro zobrazení trendů míry, do jaké každá hodnota přispívá v průběhu času nebo pořadí kategorií. Pokud je kategorií hodně nebo jsou hodnoty pouze přibližné, použijte 100% spojnicový graf bez značek.

  Poznámky: 

  • Spojnicové grafy fungují nejlíp, když máte ve svém grafu několik datových řad. Pokud máte jenom jednu datovou řadu, zvažte spíš použití bodového grafu.

  • Ve skládaných spojnicových grafech se data sčítají, což nemusí odpovídat výsledku, jaký požadujete. Navíc není snadné rozeznat, že spojnice jsou skládané, zvažte proto použití jiného typu spojnicového grafu nebo skládaného plošného grafu.

Začátek stránky

Výsečové a prstencové grafy

Data uspořádaná v listu jenom do jednoho sloupce nebo řádku můžou být vynesená do výsečového grafu. Ve výsečových grafech se zobrazují velikosti položek jedné Datová řada v poměru k součtu položek. Datové body se ve výsečovém grafu zobrazují jako procentní část celku.

Výsečový graf

Použití výsečového grafu zvažte v těchto případech:

 • Máte jenom jednu datovou řadu, kterou chcete vykreslit.

 • Žádná z hodnot, které chcete vykreslit, není záporná.

 • Téměř žádná hodnota, kterou chcete vykreslit, není nulová.

 • Jednotlivé kategorie představují část celku a není jich víc než sedm.

Typy výsečových grafů

 • Výsečový:    Výsečové grafy zobrazují příspěvek jednotlivých hodnot k celku v dvourozměrném formátu.

Začátek stránky

Prstencové grafy

Data uspořádaná v listu jenom do sloupců nebo řádků můžou být vykreslená jako prstencový graf. Prstencový graf znázorňuje podobně jako výsečový graf poměr částí k celku, ale může obsahovat víc než jednu Datová řada.

Prstencový graf

Typy prstencových grafů

 • Prstencový:    Prstencové grafy znázorňují data v prstencích, kde každý prstenec představuje jednu datovou řadu. Pokud jsou v popiscích dat zobrazená procenta, bude mít každý prstenec celkový součet 100 %.

  Poznámka:  Prstencové grafy nejsou snadno čitelné. Zvažte proto možná spíš použití skládaného sloupcového nebo skládaného pruhového grafu.

Začátek stránky

Pruhové grafy

Data uspořádaná v listu do sloupců nebo řádků můžou být vynesena do pruhového grafu. Pruhové grafy znázorňují srovnání mezi jednotlivými položkami. Kategorie v pruhovém grafu jsou obvykle seřazené podél svislé osy a hodnoty podél osy vodorovné.

Pruhový graf

Použití pruhového grafu zvažte v těchto případech:

 • Popisky os jsou dlouhé.

 • Zobrazené hodnoty představují doby trvání.

Typy pruhových grafů

 • Skupinový:    Skupinový pruhový graf zobrazuje pruhy v dvourozměrném formátu.

 • Skládaný pruhový:    Skládaný pruhový graf zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku pomocí dvourozměrných pruhů.

 • 100% skládaný:     Tento typ grafu porovnává procentuální podíl jednotlivých hodnot z celkové hodnoty v různých kategoriích.

Začátek stránky

Plošné grafy

Data uspořádaná v listu do sloupců nebo řádků můžou být vynesena do plošného grafu. Plošné grafy zvýrazňují velikost změny v průběhu času a můžete je použít k upoutání pozornosti na celkovou hodnotu v trendu. Do plošného grafu můžete třeba vynést data představující zisk v průběhu času a zvýraznit tak celkový zisk.

Plošný graf

Typy plošných grafů

 • Plošný:    Dvojrozměrné plošné grafy zobrazují trend hodnot za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Zvažte, jestli není vhodnější použít místo neskládaného plošného grafu spojnicový graf, protože data jedné řady můžou být skrytá za daty jiné řady.

 • Skládaný plošný:    Skládané plošné grafy zobrazují trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie v dvourozměrném formátu.

 • 100% skládaný:    100% skládané plošné grafy zobrazují procentuální trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie.

Začátek stránky

Bodové grafy

Data, které jsou na listu uspořádaná do sloupců a řádků, se dají vynést do bodového grafu. Do jednoho řádku nebo sloupce dejte hodnoty x a odpovídající hodnoty y dejte do sousedního řádku nebo sloupce.

Bodový graf má dvě osy hodnot, vodorovnou osu (x) a svislou osu (y). Tyto hodnoty jsou zkombinované do jednotlivých datových bodů a zobrazené v nepravidelných intervalech nebo shlucích. Bodové grafy se typicky používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například vědeckých, statistických nebo technických dat.

Bodový graf

Použití bodového grafu zvažte v těchto případech:

 • Chcete změnit měřítko vodorovné osy.

 • Chcete z této osy vytvořit logaritmické pravítko.

 • Hodnoty pro vodorovnou osu jsou nestejnoměrně rozdělené.

 • Na vodorovné ose je hodně datových bodů.

 • Chcete účinně zobrazit data z listu obsahující dvojice nebo seskupené sady hodnot a nastavit nezávislá měřítka bodového grafu, aby se objevilo víc informací o seskupených hodnotách.

 • Chcete ukázat podobnosti velkých sad dat místo rozdílů mezi datovými body.

 • Chcete porovnat velké množství datových bodů bez ohledu na čas – čím víc dat zahrnete do bodového grafu, tím lepší můžou být jejich porovnání.

Typy bodových grafů

 • Bodový:    Tento graf zobrazuje datové body bez propojovacích čar a umožňuje porovnávat dvojice hodnot.

 • Bodový s vyhlazenými spojnicemi a se značkami a bodový s vyhlazenými spojnicemi:    Tento typ grafu zobrazí plynulou křivku spojující datové body. Vyhlazené spojnice můžou být zobrazené se značkami nebo bez značek. Pokud je počet datových bodů velký, použijte vyhlazené čáry bez značek.

 • Bodový s rovnými spojnicemi a značkami a s rovnými čarami    Tento graf znázorňuje přímé spojovací čáry mezi datovými body. Rovné čáry lze zobrazit se značkami nebo bez nich.

Začátek stránky

Další grafy

Data uspořádaná v listu do sloupců nebo řádků můžou být vykreslená jako paprskový graf. Paprskové grafy porovnávají úhrnné hodnoty několika Datová řada.

Paprskový graf

Typy paprskových grafů

 • Paprskový a paprskový se značkami:    Paprskové grafy zobrazují změny hodnot vzhledem ke středovému bodu, a to se značkami jednotlivých datových bodů nebo bez nich.

 • Paprskový s výplní:    V paprskovém grafu s výplní je oblast pokrytá datovými řadami vyplněná barvou.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×