Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ERF v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí chybovou funkci integrovanou mezi argumenty dolní_limit a horní_limit.

Syntaxe

ERF(dolní_limit,[horní_limit])

Syntaxe funkce ERF obsahuje následující argumenty:

  • Dolní_limit:    Povinný argument. Dolní mez pro integraci funkce ERF.

  • Horní_limit:    Nepovinný argument. Horní mez pro integraci funkce ERF. Pokud tento argument vynecháte, integruje se funkce ERF mezi nulou a hodnotou dolní_limit.

Poznámky

  • Pokud lower_limit není číselného typu, vrátí funkce ERF #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud upper_limit není číselného typu, vrátí funkce ERF #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ERF(0,745)

Chybová funkce integrovaná mezi hodnotami 0 a 0,74500

0,70792892

=ERF(1)

Chybová funkce integrovaná mezi hodnotami 0 a 1

0,84270079

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×