Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce F.INV.RT v Microsoft Excelu.

Vrátí inverzní funkci k (pravostrannému) F rozdělení pravděpodobnosti. Jestliže p = F.DIST.RT(x;...), pak F.INV.RT(p;...) = x. Pomocí F rozdělení můžete porovnat stupeň proměnlivosti dvou množin dat v F-testu. Můžete třeba analýzou rozdělení příjmů v České republice a na Slovensku rozhodnout, jestli je v těchto dvou zemích podobný stupeň odlišnosti příjmů.

Syntaxe

F.INV.RT(prst,volnost1,volnost2)

Syntaxe funkce F.INV.RT obsahuje následující argumenty:

  • Prst:     Povinný argument. Pravděpodobnost související s kumulativním F rozdělením.

  • Volnost1:     Povinný argument. Počet stupňů volnosti v čitateli.

  • Volnost2:     Povinný argument. Počet stupňů volnosti ve jmenovateli.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce F.INV.RT chybovou hodnotu chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Jestliže je argument pravděpodobnost < 0 nebo > 1, vrátí funkce F.INV.RT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud není jeden z argumentů volnost1 nebo volnost2 celé číslo, bude zkrácený.

  • Pokud je argument volnost1 < 1 nebo volnost2 < 1, vrátí funkce F.INV.RT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud je argument volnost2 < 1 nebo volnost2 ≥ 10^10, vrátí funkce F.INV.RT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Pomocí funkce F.INV.RT můžete vracet kritické hodnoty F rozdělení. Výsledek výpočtu ANOVA třeba často zahrnuje data pro testovací kritériumF, pravděpodobnostF a kritickou hodnotuF na hladině významnosti 0,05. Kritickou hodnotu F získáte tak, že hladinu významnosti dosadíte do funkce F.INV.RT jako argument pravděpodobnosti.

Při zadání hodnoty pravděpodobnosti funkce F.INV.RT vyhledá takovou hodnotu x, pro kterou platí, že F.DIST.RT(x, volnost1, volnost2) = pravděpodobnost. Přesnost funkce F.INV.RT proto závisí na přesnosti funkce F.DIST.RT. Funkce F.INV.RT používá metodu iteračního hledání. Pokud hledání po 64 iteracích nekonverguje, vrátí funkce chybovou hodnotu #N/A.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,01

Pravděpodobnost součtového rozdělení F

6

Počet stupňů volnosti v čitateli

4

Počet stupňů volnosti ve jmenovateli

Vzorec

Popis

Výsledek

=F.INV.RT(A2;A3;A4)

Inverzní funkce k F rozdělení pravděpodobnosti výše uvedených termínů

15,20686

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×