Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce F.INV.RT v Microsoft Excelu.

Vrátí inverzní funkci k (pravostrannému) F rozdělení pravděpodobnosti. Jestliže p = F.DIST.RT(x;...), pak F.INV.RT(p;...) = x. Pomocí F rozdělení můžete porovnat stupeň proměnlivosti dvou množin dat v F-testu. Můžete třeba analýzou rozdělení příjmů v České republice a na Slovensku rozhodnout, jestli je v těchto dvou zemích podobný stupeň odlišnosti příjmů.

Syntaxe

F.INV.RT(prst,volnost1,volnost2)

Syntaxe funkce F.INV.RT obsahuje následující argumenty:

  • Prst:     Povinný argument. Pravděpodobnost související s kumulativním F rozdělením.

  • Volnost1:     Povinný argument. Počet stupňů volnosti v čitateli.

  • Volnost2:     Povinný argument. Počet stupňů volnosti ve jmenovateli.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce F.INV.RT chybovou hodnotu chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Jestliže je argument pravděpodobnost < 0 nebo > 1, vrátí funkce F.INV.RT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud není jeden z argumentů volnost1 nebo volnost2 celé číslo, bude zkrácený.

  • Pokud je argument volnost1 < 1 nebo volnost2 < 1, vrátí funkce F.INV.RT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud je argument volnost2 < 1 nebo volnost2 ≥ 10^10, vrátí funkce F.INV.RT chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Pomocí funkce F.INV.RT můžete vracet kritické hodnoty F rozdělení. Výsledek výpočtu ANOVA třeba často zahrnuje data pro testovací kritériumF, pravděpodobnostF a kritickou hodnotuF na hladině významnosti 0,05. Kritickou hodnotu F získáte tak, že hladinu významnosti dosadíte do funkce F.INV.RT jako argument pravděpodobnosti.

Při zadání hodnoty pravděpodobnosti funkce F.INV.RT vyhledá takovou hodnotu x, pro kterou platí, že F.DIST.RT(x, volnost1, volnost2) = pravděpodobnost. Přesnost funkce F.INV.RT proto závisí na přesnosti funkce F.DIST.RT. Funkce F.INV.RT používá metodu iteračního hledání. Pokud hledání po 64 iteracích nekonverguje, vrátí funkce chybovou hodnotu #N/A.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,01

Pravděpodobnost součtového rozdělení F

6

Počet stupňů volnosti v čitateli

4

Počet stupňů volnosti ve jmenovateli

Vzorec

Popis

Výsledek

=F.INV.RT(A2;A3;A4)

Inverzní funkce k F rozdělení pravděpodobnosti výše uvedených termínů

15,20686

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×