Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce FACTDOUBLE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí dvojitý faktoriál zadaného čísla.

Syntaxe

FACTDOUBLE(číslo)

Syntaxe funkce FACTDOUBLE obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Hodnota, jejíž dvojitý faktoriál chcete vypočítat. Pokud argument číslo není celočíselný, bude zkrácen.

Poznámky

  • Pokud argument číslo není číselného typu, vrátí funkce FACTDOUBLE #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je argument číslo záporný, vrátí funkce FACTDOUBLE #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Je-li zadané číslo sudé:

    Rovnice

  • Je-li zadané číslo liché:

    Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=FACTDOUBLE(6)

Dvojitý faktoriál čísla 6. Dvojitý faktoriál čísla 6, které je sudé, se rovná 6*4*2, což vypočítáme pomocí této rovnice:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(4)(2)

48

=FACTDOUBLE(7)

Dvojitý faktoriál čísla 7. Dvojitý faktoriál čísla 7, které je liché, se rovná 7*5*3, což vypočítáme pomocí této rovnice:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(3)(1)

105

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×