Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce FACTDOUBLE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí dvojitý faktoriál zadaného čísla.

Syntaxe

FACTDOUBLE(číslo)

Syntaxe funkce FACTDOUBLE obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Hodnota, jejíž dvojitý faktoriál chcete vypočítat. Pokud argument číslo není celočíselný, bude zkrácen.

Poznámky

  • Pokud argument číslo není číselného typu, vrátí funkce FACTDOUBLE #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je argument číslo záporný, vrátí funkce FACTDOUBLE #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Je-li zadané číslo sudé:

    Rovnice

  • Je-li zadané číslo liché:

    Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=FACTDOUBLE(6)

Dvojitý faktoriál čísla 6. Dvojitý faktoriál čísla 6, které je sudé, se rovná 6*4*2, což vypočítáme pomocí této rovnice:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(4)(2)

48

=FACTDOUBLE(7)

Dvojitý faktoriál čísla 7. Dvojitý faktoriál čísla 7, které je liché, se rovná 7*5*3, což vypočítáme pomocí této rovnice:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(3)(1)

105

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×