Filtrování pomocí rozšířených kritérií

Pokud data, která chcete filtrovat, vyžadují složitá kritéria (například Typ = "Vytvořit" NEBO Prodejce = "Chlív), můžete použít dialogové okno Rozšířený filtr.

Chcete-li otevřít dialogové okno Rozšířený filtr, klikněte na >Upřesnit.

Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

Příklad

Overview

Víc kritérií, jeden sloupec, pravdivé kterékoli kritérium

Prodejce = "Chvojková" NEBO Prodejce = "Stoklasa"

Víc kritérií, víc sloupců, pravdivá všechna kritéria

Typ = "Plodiny" A Prodej > 10000

Víc kritérií, víc sloupců, pravdivé kterékoli kritérium

Typ = "Plodiny" NEBO Prodejce = "Stoklasa"

Víc sad kritérií, jeden sloupec ve všech sadách

(Prodej > 60000 A Prodej < 65000) NEBO (Prodej < 5000)

Víc sad kritérií, víc sloupců ve všech sadách

(Prodejce = "Chmilí" A prodej >30000) NEBO
(Prodejce = "Novák" A Prodej > 15000)

Kritéria se zástupnými znaky

Prodejce = jméno obsahující „a“ jako druhé písmeno

Základní informace

Příkaz Upřesnit se liší od příkazu Filtr v několika důležitých aspektech.

 • Místo nabídky automatického filtru se po kliknutí na tento příkaz zobrazí dialogové okno Rozšířený filtr.

 • Uživatel zadává rozšířená kritéria do samostatné oblasti kritérií na listu a nad oblast buněk nebo tabulku, kterou chce filtrovat. Microsoft Office Excel použije samostatnou oblast kritérií v dialogovém okně Rozšířený filtr jako zdroj pro rozšířená kritéria.

Ukázková data

Ve všech postupech v tomto článku se používají následující ukázková data.

Data obsahují nad rozsahem seznamu čtyři prázdné řádky, které se budou používat jako oblast kritérií (A1:C4) a oblast seznamu (A6:C10). Oblast kritérií obsahuje popisky sloupců a obsahuje mezi hodnotami kritérií a rozsahem seznamu aspoň jeden prázdný řádek.

Pokud chcete s těmito daty pracovat, vyberte je v následující tabulce, zkopírujte je a vložte do buňky A1 nového excelového listu.

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

plodiny

Stoklasa

63 280 Kč

Plodiny

Chvojková

65 440 Kč

Relační operátory

Pomocí následujících operátorů můžete porovnat dvě hodnoty. Při porovnání dvou hodnot pomocí těchto operátorů je výsledkem logická hodnota – PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Relační operátor

Význam

Příklad

= (symbol rovná se)

Je rovno

A1=B1

> (symbol větší než)

Větší než

A1>B1

< (symbol menší než)

Menší než

A1<B1

>= (symbol větší než nebo rovno)

Větší než nebo rovno

A1>=B1

<= (symbol menší než nebo rovno)

Menší než nebo rovno

A1<=B1

<> (symbol není rovno)

Není rovno

A1<>B1

Použití znaku rovná se k zadání textu nebo hodnoty

Vzhledem k tomu, že znak rovná se (=) slouží k označení vzorce při zadání textu nebo hodnoty do buňky, vyhodnotí aplikace Excel zadanou hodnotu. Může to ale způsobit neočekávané výsledky filtru. Pokud chcete označit porovnávací operátor rovnosti pro text nebo hodnotu, zadejte kritéria jako řetězcový výraz do příslušné buňky v oblasti kritérií:

=''= položka ''

kde položka představuje hledaný text nebo hodnotu. Příklad:

Data zadaná v buňce

Vyhodnocení a zobrazení v aplikaci Excel

="=Chvojková"

=Chvojková

="=3000"

=3000

Rozlišování velkých a malých písmen

Při filtrování textových dat nerozlišuje Excel malá a velká písmena. Jestli potřebujete vyhledávat s rozlišováním malých a velkých písmen, můžete použít vzorec. Příklad najdete v části Kritéria se zástupnými znaky.

Použití předdefinovaných názvů

Oblast můžete pojmemovat Kritériaa odkaz na oblast se automaticky zobrazí v poli Oblast kritérií. Pro oblast seznamu, která se bude filtrovat, můžete taky definovat název Databáze a definovat název Extrahovat pro oblast, kam chcete řádky vložit, a tyto oblasti se automaticky zobrazí v polích Oblast seznamu a Kopírovat do.

Vytvoření kritéria pomocí vzorce

Jako kritérium jde použít počítanou hodnotu, která je výsledkem vzorce. Zapamatujte si následující důležité informace:

 • Výsledkem vzorce musí být hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA.

 • Vzorec zadejte jako obvykle. Nezadávejte výraz následujícím způsobem:

  =''= položka ''

 • Jako popisek kritéria nepoužívejte popisek sloupce. Buď popisek kritéria vůbec nezadávejte, nebo použijte popisek, který není popiskem sloupce v oblasti seznamu (v následujících příkladech se jedná o položky Vypočtený průměr a Přesná shoda).

  Jestliže ve vzorci místo relativního odkazu na buňku nebo názvu oblasti použijete popisek sloupce, zobrazí aplikace Excel v buňce s kritériem chybovou hodnotu, jako například #NÁZEV? nebo #HODNOTA!. Tuto chybu můžete ignorovat, protože způsob filtrování oblasti seznamu neovlivní.

 • Vzorec, který použijete pro kritérium, musí používat relativní odkaz odkazující na odpovídající buňku v prvním řádku dat.

 • Všechny ostatní odkazy ve vzorci musí být absolutní odkazy.

Víc kritérií, jeden sloupec, pravdivé kterékoli kritérium

Způsob použití logických operátorů:    (Prodejce = "Chvojková" NEBO Prodejce = "Stoklasa")

 1. Vložte nad oblast seznamu aspoň tři prázdné řádky, které bude možné použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 2. Pokud chcete najít řádky, které odpovídají víc kritériím v jednom sloupci, zadejte kritéria těsně pod sebe do samostatných řádků v oblasti kritérií. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  ="=Chvojková"

  ="=Stoklasa"

 3. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti A6:C10.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 5. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Pokud chcete řádky splňující zadaná kritéria z filtrované oblasti seznamu zkopírovat do jiné oblasti listu, klikněte na přepínač Kopírovat jinam, klikněte do pole Kopírovat do a pak klikněte do levého horního rohu oblasti, do které chcete řádky vložit.

   Tip    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 6. Zadejte do pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$C$3.

  Chcete-li dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně přesunout pryč, klikněte na tlačítko Sbalit Obrázek tlačítka .

 7. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  Maso

  Chvojková

  4 500 Kč

  plodiny

  Stoklasa

  63 280 Kč

  Plodiny

  Chvojková

  65 440 Kč

Víc kritérií, víc sloupců, pravdivá všechna kritéria

Způsob použití logických operátorů:    (Typ = "Plodiny" A Prodej > 10000)

 1. Vložte nad oblast seznamu aspoň tři prázdné řádky, které bude možné použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 2. Pokud chcete najít řádky, které splňují víc kritérií ve víc sloupcích, zadejte v oblasti kritérií všechna kritéria do stejného řádku. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  ="=Plodiny"

  >10 000

 3. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti A6:C10.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 5. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Pokud chcete řádky splňující zadaná kritéria z filtrované oblasti seznamu zkopírovat do jiné oblasti listu, klikněte na přepínač Kopírovat jinam, klikněte do pole Kopírovat do a pak klikněte do levého horního rohu oblasti, do které chcete řádky vložit.

   Tip    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 6. Zadejte do pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$C$2.

  Chcete-li dialogové okno Rozšířený filtr při výběru oblasti kritérií dočasně vypnout, klikněte na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka .

 7. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  plodiny

  Stoklasa

  63 280 Kč

  Plodiny

  Chvojková

  65 440 Kč

Víc kritérií, víc sloupců, pravdivé kterékoli kritérium

Logická logika:     (Typ = "Plodiny" NEBO Prodejce = "Stoklasa")

 1. Vložte nad oblast seznamu aspoň tři prázdné řádky, které bude možné použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 2. Pokud chcete najít řádky splňující víc kritérií ve víc sloupcích, kde může být pravdivé libovolné kritérium, zadejte kritéria do různých sloupců a řádků oblasti kritérií. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  ="=Plodiny"

  ="=Stoklasa"

 3. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 5. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Pokud chcete řádky splňující zadaná kritéria z filtrované oblasti seznamu zkopírovat do jiné oblasti listu, klikněte na přepínač Kopírovat jinam, klikněte do pole Kopírovat do a pak klikněte do levého horního rohu oblasti, do které chcete řádky vložit.

  Tip: Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 6. Zadejte do pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$B$3.

  Chcete-li dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně přesunout pryč, klikněte na tlačítko Sbalit Obrázek tlačítka .

 7. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  plodiny

  Stoklasa

  63 280 Kč

  Plodiny

  Chvojková

  65 440 Kč

Víc sad kritérií, jeden sloupec ve všech sadách

Způsob použití logických operátorů:     ((Prodej > 60000 A Prodej < 65000) NEBO (Prodej < 5000))

 1. Vložte nad oblast seznamu aspoň tři prázdné řádky, které bude možné použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 2. Pokud chcete najít řádky splňující víc sad kritérií, kde každá sada obsahuje kritéria pro jeden sloupec, zadejte víc sloupců se stejným záhlavím. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  Prodej

  > 6 000

  < 6 500

  < 500

 3. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 5. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Pokud chcete řádky splňující zadaná kritéria z filtrované oblasti seznamu zkopírovat do jiné oblasti listu, klikněte na přepínač Kopírovat jinam, klikněte do pole Kopírovat do a pak klikněte do levého horního rohu oblasti, do které chcete řádky vložit.

   Tip: Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 6. Zadejte do pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$D$3.

  Chcete-li dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně přesunout pryč, klikněte na tlačítko Sbalit Obrázek tlačítka .

 7. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  Maso

  Chvojková

  4 500 Kč

  plodiny

  Stoklasa

  63 280 Kč

Víc sad kritérií, víc sloupců ve všech sadách

Způsob použití logických operátorů:    ( (Prodejce = "Chvojková" A Prodej >30000) NEBO (Prodejce = "Stoklasa" A Prodej > 15000) )

 1. Vložte nad oblast seznamu aspoň tři prázdné řádky, které bude možné použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 2. Pokud chcete najít řádky, které splňují víc sad kritérií, kde každá sada obsahuje kritéria pro víc sloupců, zadejte každou sadu kritérií do samostatných řádků a sloupců. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  ="=Chvojková"

  > 3000

  ="=Stoklasa"

  > 1500

 3. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 5. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Pokud chcete řádky splňující zadaná kritéria z filtrované oblasti seznamu zkopírovat do jiné oblasti listu, klikněte na přepínač Kopírovat jinam, klikněte do pole Kopírovat do a pak klikněte do levého horního rohu oblasti, do které chcete řádky vložit.

   Tip    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 6. Zadejte do pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$C$3.Pokud chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně přepnout pryč, klikněte na Sbalit dialog Obrázek tlačítka .

 7. V příkladu by filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadal takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  plodiny

  Stoklasa

  63 280 Kč

  Plodiny

  Chvojková

  65 440 Kč

Kritéria se zástupnými znaky

Způsob použití logických operátorů:    Prodejce = jméno obsahující „a“ jako druhé písmeno

 1. Chcete-li najít textové hodnoty, které sdílejí pouze některé znaky, postupujte některým z následujících způsobů:

  • Pokud chcete ve sloupci najít textovou hodnotu začínající určitými znaky, zadejte jeden nebo víc požadovaných znaků bez rovnítka (=). Pokud jako kritérium zadáte třeba text Chvo, Excel vyhledá položky Chvojková, Chvost nebo Chvostovský.

  • Použijte zástupný znak.

   Znak

   Hledaný obsah

   ? (otazník)

   Libovolný jednotlivý znak
   Například pomocí m?tého najdem "novák" a "smyth"

   * (hvězdička)

   Libovolný počet znaků
   Příklad: *východ najde jihovýchod a severovýchod.

   ~ (tilda) následovaná znakem ?, * nebo ~

   Otazník, hvězdička nebo tilda
   Například fy91~? například nalezne fy91?.

 2. Vložte nad oblast seznamu aspoň tři prázdné řádky, které bude možné použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 3. Do řádků pod popisky sloupců zadejte kritéria, která chcete použít pro filtrování seznamu. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  ="=Ma*"

  ="=?a*"

 4. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 5. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 6. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Pokud chcete řádky splňující zadaná kritéria z filtrované oblasti seznamu zkopírovat do jiné oblasti listu, klikněte na přepínač Kopírovat jinam, klikněte do pole Kopírovat do a pak klikněte do levého horního rohu oblasti, do které chcete řádky vložit.

   Tip: Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 7. Zadejte do pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$B$3.

  Chcete-li dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně přesunout pryč, klikněte na tlačítko Sbalit Obrázek tlačítka .

 8. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  Nápoje

  Miklus

  51 220 Kč

  Maso

  Chvojková

  4 500 Kč

  plodiny

  Stoklasa

  63 280 Kč

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×