Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce FLOOR.MATH v Microsoft Excelu.

Popis

Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty..

Syntaxe

FLOOR.MATH(číslo;významnost;režim)

Syntaxe funkce FLOOR.MATH obsahuje následující argumenty.

  • Číslo:    Povinný argument. Číslo, které má být zaokrouhleno směrem dolů.

  • Významnost:    Volitelný argument. Hodnota, na jejíž násobek chcete číslo zaokrouhlit.

  • Režim    Volitelný argument. Určuje směr zaokrouhlování záporných čísel (směrem k 0 nebo od ní).

Poznámky:

  • Ve výchozím nastavení jsou kladná desetinná čísla zaokrouhlována směrem dolů na nejbližší celé číslo. Například číslo 6,3 je s použitím výchozího argumentu Významnost (1) zaokrouhleno dolů na 6.

  • Záporná desetinná čísla jsou ve výchozím nastavení zaokrouhlována na nejbližší celé číslo směrem od nuly. Například číslo -6,7 je zaokrouhleno na -7.

  • Směr zaokrouhlování záporných čísel změníte, pokud jako argument Režim zadáte 0 nebo záporné číslo. Například při použití argumentů Významnost 1 a Režim -1 bude číslo -6,3 zaokrouhleno směrem k 0 na -6.

  • Argument Významnost zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo, které je násobkem tohoto argumentu. Výjimkou je, když je zaokrouhlováno celé číslo. Zadáte-li například jako argument Významnost hodnotu 3, bude číslo zaokrouhleno dolů na nejbližší násobek 3.

  • Pokud při dělení čísla argumentem Významnost s hodnotou 2 nebo vyšší zůstane zbytek, je výsledek zaokrouhlen směrem dolů.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=FLOOR.MATH(24,3;5)

Zaokrouhlí 24,3 dolů na nejbližší celé číslo, které je násobkem 5 (20).

20

=FLOOR.MATH(6,7)

Zaokrouhlí 6,7 dolů na nejbližší celé číslo (6).

6

=FLOOR.MATH(-8,1;2)

Zaokrouhlí -8,1 dolů (směrem od 0) na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2 (-10).

-10

=FLOOR.MATH(-5,5;2;-1)

Zaokrouhlí -5,5 směrem k 0 na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2, přičemž směr zaokrouhlování se obrátil pomocí nenulového argumentu Režim (-4).

-4

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×