Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí číslo zaokrouhlené dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhlené dolů bez ohledu na jeho znaménko. Pokud je ale zadané číslo nula nebo násobek nuly, bude vrácená nula.

Syntaxe

FLOOR.PRECISE(číslo, [násobek])

Syntaxe funkce FLOOR.PRECISE obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu, kterou chcete zaokrouhlit.

  • Významnost:    Nepovinný argument. Jedná se o násobek, na který chcete číslo zaokrouhlit.

    Je-li tento argument vynechán, bude použita výchozí hodnota 1.

Poznámky:

  • Bude použitá absolutní hodnota násobku, aby funkce FLOOR.PRECISE vrátila matematickou dolní mez bez ohledu na znaménka argumentu čísla a násobku.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=FLOOR.PRECISE(-3,2;-1)

Zaokrouhlí -3,2 dolů na nejbližší násobek -1

-4

=FLOOR.PRECISE(3,2;1)

Zaokrouhlí 3,2 dolů na nejbližší násobek 1

3

=FLOOR.PRECISE(-3,2;1)

Zaokrouhlí -3,2 dolů na nejbližší násobek 1

-4

=FLOOR.PRECISE(3,2;-1)

Zaokrouhlí 3,2 dolů na nejbližší násobek -1

3

=FLOOR.PRECISE(3,2)

Zaokrouhlí 3,2 dolů na nejbližší násobek 1

3

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×