Důležité informace: Funkce FORECAST. ETS není k dispozici Excel pro web, iOS nebo Android.

Vypočítává nebo predikuje budoucí hodnotu na základě existujících (historických) hodnot pomocí verze AAA algoritmu Exponenciální vyrovnání (ETS). Předpovídaná hodnota je pokračování historických hodnot k zadanému cílovému datu, které by mělo znamenat pokračování časové osy. Tuto funkci můžete používat k odhadu budoucích prodejů, skladových zásob nebo trendů u zákazníků.

Vyžaduje, aby časová osa byla uspořádaná s konstantním krokem mezi různými body. Může to třeba být měsíční časová osa s hodnotami k 1. dnu každého měsíce, roční časová osa nebo časová osa s číselnými indexy. U tohoto typu časové osy je velmi užitečné nezpracovaná podrobná data před provedením prognózy nejdřív agregovat. To taky vede k přesnějším výsledkům prognózy.

Syntaxe

FORECAST.ETS(cílové_datum, hodnoty, časová osa, [sezónnost], [datum_dokončení], [agregace])

Syntaxe funkce FORECAST.ETS obsahuje následující argumenty:

  • Cílové_datum    Povinný argument. Datový bod, u kterého chcete předpovědět hodnotu. Cílové datum může být hodnota data/času nebo číselná hodnota. Pokud cílové datum chronologicky předchází konci historické časové osy, vrátí hodnota FORECAST.ETS chybu #ČÍSLO!.

  • Hodnoty:    Povinný argument. Hodnoty jsou historické hodnoty, pro které chcete předpovídat další body.

  • Časová osa    Povinný údaj. Nezávislé pole nebo rozsah číselných dat. Data na časové ose musí mezi sebou mít konzistentní krok a nesmí být nulová. Časová osa nemusí být seřazená, protože ji funkce FORECAST.ETS implicitně seřadí pro výpočty. Pokud nejde identifikovat konstantní krok na zadané časové ose, funkce Forecast.ETS vrátí chybu #ČÍSLO!. Pokud časová osa obsahuje duplicitní hodnoty, vrátí funkce FORECAST.ETS chybu #HODNOTA!. Pokud rozsahy časové osy a hodnot nejsou stejné velikosti, vrátí funkce FORECAST.ETS chybu #NENÍ_K_DISPOZICI.

  • Sezónnost:     Nepovinný argument. Číselná hodnota. Výchozí hodnota 1 znamená, že Excel zjišťuje sezónnost pro předpověď automaticky a pro délku sezónního vzorce používá kladná celá čísla. Hodnota 0 označuje nulovou sezónnost. To znamená, že odhad bude lineární. To znamená, že odhad bude lineární. Kladná celá čísla označují, že má algoritmus používat vzorce této délky jako sezónnost. U všech ostatních hodnot vrátí funkce FORECAST.ETS chybu #NUM!.

    Maximální podporovaná sezónnost je 8 760 (počet hodin v roce). Jakákoli sezónnost označená vyšší hodnotou způsobí chybu #ČÍSLO!.

  • Doplnění_dat:    Nepovinný argument. I když časová osa vyžaduje konstantní krok mezi datovými body, funkce FORECAST. ETS podporuje až 30 % chybějících dat a automaticky se pro něj upraví. 0 označuje algoritmus, který má chybějící body vyznačovat jako nuly. Výchozí hodnota 1 znamená, že se chybějící body doplní tak, aby představovaly průměr sousedních bodů.

  • Agregace:    Volitelná hodnota. I když časová osa vyžaduje konstantní krok mezi datovými body, bude funkce FORECAST.ETS agregovat několik bodů se stejným časovým razítkem. Parametr agregace je číselná hodnota, která označuje, jakým způsobem se bude agregovat několik hodnot se stejným časovým razítkem. Výchozí hodnota 0 znamená, že se použije PRŮMĚR, a ostatní možnosti jsou SUMA, POČET, POČET2, MIN, MAX, MEDIAN.

Podívejte se také na

Prognostické funkce (referenční informace)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×