Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Důležité informace: Funkce FORECAST. ETS. STAT není k dispozici v Excelu pro web, iOS ani Android.

Vrátí statistickou hodnotu jako výsledek předpovídání časové řady.

Typ statistiky označuje, jakou statistiku si tato funkce vyžádá.

Syntaxe

FORECAST.ETS.STAT(hodnoty; časová_osa; typ_statistiky; [sezónnost]; [doplnění_dat]; [agregace])

Syntaxe funkce FORECAST.ETS.STAT obsahuje tyto argumenty:

 • Hodnoty:    Povinný argument. Hodnoty jsou historické hodnoty, pro které chcete předpovídat další body.

 • Časová osa    Povinný údaj. Nezávislé pole nebo rozsah číselných dat. Data na časové ose musí mezi sebou mít konzistentní krok a nesmí být nulová. Časová osa nemusí být seřazená, protože ji funkce FORECAST.ETS.STAT implicitně seřadí pro výpočty. Pokud nejde identifikovat konstantní krok na zadané časové ose, funkce FORECAST.ETS.STAT vrátí chybu #ČÍSLO!. Pokud časová osa obsahuje duplicitní hodnoty, vrátí funkce FORECAST.ETS.STAT chybu #HODNOTA!. Pokud rozsahy časové osy a hodnot nejsou stejné velikosti, vrátí funkce FORECAST.ETS.STAT chybu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Typ_statistiky:    Povinný argument. Číselná hodnota mezi 1 a 8 určující, která statistika se pro počítanou předpověď vrátí.

 • Sezónnost:     Nepovinný argument. Číselná hodnota. Výchozí hodnota 1 znamená, že Excel zjišťuje sezónnost pro předpověď automaticky a pro délku sezónního vzorce používá kladná celá čísla. Hodnota 0 označuje nulovou sezónnost. To znamená, že odhad bude lineární. To znamená, že odhad bude lineární. Kladná celá čísla označují, že má algoritmus jako sezónnost používat vzorky této délky. U všech ostatních hodnot vrátí funkce FORECAST.ETS.STAT chybu #ČÍSLO!.

  Maximální podporovaná sezónnost je 8 760 (počet hodin v roce). Jakákoli sezónnost označená vyšší hodnotou způsobí chybu #ČÍSLO!.

 • Doplnění_dat:    Nepovinný argument. I když časová osa vyžaduje konstantní krok mezi datovými body, FORECAST. ETS. STAT podporuje až 30 % chybějících dat a automaticky se podle toho přizpůsobí. Hodnota 0 označuje algoritmus, který má chybějící body zohlednit jako nuly. Výchozí hodnota 1 znamená, že se chybějící body doplní tak, aby představovaly průměr sousedních bodů.

 • Agregace:    Nepovinný argument. I když časová osa vyžaduje mezi datovými body konstantní krok, bude funkce FORECAST.ETS.STAT agregovat několik bodů se stejným časovým razítkem. Parametr Agregace je číselná hodnota, která označuje, jakým způsobem se bude agregovat několik hodnot se stejným časovým razítkem. Výchozí hodnota 0 znamená, že se použije PRŮMĚR, a ostatní možnosti jsou SUMA, POČET, POČET2, MIN, MAX, MEDIAN.

Může se vrátit následující volitelná statistika:

 • Parametr alfa algoritmu ETS:    Vrátí parametr základní hodnoty – vyšší hodnota dává větší váhu posledním datovým bodům.

 • Parametr beta algoritmu ETS:    Vrátí parametr hodnoty trendu – vyšší hodnota dává vyšší váhu nedávnému trendu.

 • Parametr gamma algoritmu ETS:    Vrátí parametr hodnoty sezónnosti – vyšší hodnota dává vyšší váhu nedávnému období sezónnosti.

 • Míra MASE:    Vrací průměrnou absolutní škálovanou míru chyb – míra přesnosti předpovědí.

 • Míra SMAPE:    Vrací symetrickou průměrnou absolutní míru procentuální chyby – míra přesnosti na základě procentuálních chyb.

 • Míra MAE:    Vrací symetrickou průměrnou absolutní míru procentuální chyby – míra přesnosti na základě procentuálních chyb.

 • Míra RMSE:    Vrací kořenovou průměrnou čtvercovou míru chyb – měřítko rozdílů mezi předpovídanými a pozorovanými hodnotami.

 • Zjištěná velikost kroku:    Vrátí velikost kroku zjištěnou na historické časové ose.

Stažení ukázkového sešitu

Po kliknutí na tento odkaz si budete moct stáhnout sešit s příklady funkce FORECAST.ETS aplikace Excel

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Prognostické funkce (referenční informace)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×