Formátování čísel jako kalendářních dat nebo časů

Když do buňky napíšete datum nebo čas, zobrazí se ve výchozím formátu data a času. Tento výchozí formát je založený na nastavení data a času v místní oblasti, které jsou zadané v Ovládacích panelech, a změny při úpravě těchto nastavení v Ovládacích panelech. Čísla můžete zobrazit v několika jiných formátech data a času, z nichž většina není ovlivněna nastavením Ovládacích panelů.

V tomto článku

Zobrazení čísel jako kalendářních dat nebo časů

Data a časy můžete formátovat při psaní. Pokud třeba do buňky napíšete hodnotu 2/2, Excel to automaticky interpretuje jako datum a v buňce se zobrazí 2. únor. Pokud to není to, co chcete – například pokud chcete v buňce raději zobrazit 2. února 2009 nebo 2. 2. 2009 – můžete v dialogovém okně Formát buněk zvolit jiný formát data, jak je vysvětleno v následujícím postupu. Podobně pokud do buňky napíšete 9:30 a nebo 9:30 p, Excel to bude interpretovat jako čas a zobrazí se 9:30 nebo 21:30. Znovu můžete přizpůsobit způsob zobrazení času v dialogovém okně Formát buněk.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na ikonu pro otevření dialogového okna vedle položky Číslo.

  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

  Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+1 a otevřít tak dialogové okno Formát buněk.

 2. V seznamu Kategorie klikněte na Datum nebo Čas.

  Format Cells dialog box

 3. V seznamu Typ klikněte na formát data nebo času, který chcete použít.

  Poznámka: Formáty data a času, které začínají hvězdičkou (*), odpovídají na změny v nastavení data a času v místní oblasti, které jsou zadané v Ovládacích panelech. Formáty bez hvězdičky nejsou nastavením v Ovládacích panelech ovlivněny.

 4. Pokud chcete zobrazit kalendářní data a časy ve formátu jiných jazyků, klikněte v poli Národní prostředí (umístění) na požadovaný jazyk.

  Locale box selected in Format Cells dialog box

  Číslo v aktivní buňce výběru na listu se zobrazí v poli Ukázka, abyste mohli zobrazit náhled vybraných možností formátování čísel.

  Sample box selected in Format Cells dialog box

Začátek stránky

Vytvoření vlastního formátu data nebo času

 1. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle popisku Číslo.

  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

  Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+1 a otevřít tak dialogové okno Formát buněk.

 2. V poli Kategorie klikněte na Datum nebo Časa pak zvolte formát čísla, který je nejblíž stylu, který chcete vytvořit. (Při vytváření vlastních formátů čísel je jednodušší začít od existujícího formátu, než je začít od začátku.)

 3. V seznamu Druh klikněte na položku Vlastní. V poli Typ by se měl zobrazit kód formátu odpovídající formátu data nebo času, který jste vybrali v kroku 3. Předdefinovaný formát data nebo času nelze změnit ani odstranit, takže se nemusíte obávat jeho přepsání.

 4. V poli Typ proveďte potřebné změny formátu. Můžete použít některý z kódů v následujících tabulkách:

  Dny, měsíce a roky    

Zobrazit

Použitý kód

Měsíce jako čísla od 1 do 12

m

Měsíce jako čísla od 01 do 12

mm

Měsíce jako římské číslice od I do XII

mmm

Měsíce jako text leden až prosinec

mmmm

Měsíce jako první písmeno názvu měsíce

mmmmm

Dny jako čísla od 1 do 31

d

Dny jako čísla od 01 do 31

dd

Dny jako zkratky názvů dnů po až ne

ddd

Dny jako názvy dnů pondělí až neděle

dddd

Roky jako čísla od 00 do 99

rr

Roky jako čísla od 1900 do 9999

yyyy

Pokud použijete "m" hned za kódem "h" nebo "hh" nebo bezprostředně před kódem "ss", Excel místo měsíce minuty.

Hodiny, minuty a sekundy

Zobrazit

Použitý kód

Hodiny od 0 do 23

h

Hodiny od 00 do 23

hh

Minuty jako 0–59

m

Minuty jako 00–59

mm

Sekundy jako 0–59

s

Sekundy jako 00–59

ss

Hodiny od 4:00

h dop./odp.

Čas od 16:36

h:mm dop./odp.

Čas od 4:36:03 P

h:mm:ss dop./odp.

Uplynulý čas v hodinách; například 25,02

[h]:mm

Uplynulý čas v minutách; například 63:46

[mm]:ss

Uplynulý čas v sekundách

[ss]

Zlomky sekundy

h:mm:ss,00

DOP a ODP     Pokud formát obsahuje hodiny dop. nebo odp., je hodina založena na 12hodinové hodině, kdy "DOP" nebo "A" označuje časy od půlnoci do poledne a "ODP" nebo "P" označuje časy od poledne do půlnoci. V opačném případě je hodina založena na 24hodinové hodině. Kód "m" nebo "mm" se musí objevit hned za kódem "h" nebo "hh" nebo bezprostředně před kódem "ss"; v opačném Excel místo minut zobrazí měsíc.

Vytváření vlastních formátů čísel může být složité, pokud jste to ještě neudělali. Další informace o tom, jak vytvořit vlastní formáty čísel, najdete v tématu Vytvoření nebo odstranění vlastního číselného formátu.

Začátek stránky

Tipy zobrazení kalendářních dat nebo časů

 • Pokud chcete rychle použít výchozí formát data nebo času, klikněte na buňku obsahující datum nebo čas a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+# nebo CTRL+SHIFT+@.

 • Pokud buňka zobrazí ##### po použití formátování data nebo času, pravděpodobně není dostatečně široká, aby se data zobrazí. Pokud chcete šířku sloupce zvětšit, poklikejte na pravou hranici sloupce obsahujícího buňky. Tím se šířka sloupce automaticky přizpůsobí danému číslu. Požadovanou šířku sloupce můžete nastavit taky tak, že pravý okraj sloupce přetáhnete.

 • Když se pokusíte vrátit zpět formát data nebo času tak, že v seznamu Kategorie vyberete Obecné, Excel zobrazí kód čísla. Když znovu zadáte datum nebo čas, Excel výchozí formát data nebo času. Pokud chcete zadat konkrétní formát data nebo času, například leden 2010,můžete ho formátovat jako text tak, že v seznamu Kategorie vyberete Text.

 • Pokud chcete rychle zadat aktuální datum v listu, vyberte libovolnou prázdnou buňku a stiskněte kombinaci kláves CTRL+; (středník) a v případě potřeby stiskněte enter. Pokud chcete vložit datum, které se aktualizuje na aktuální datum při každém opětovném otevření listu nebo přepočtu vzorce, zadejte do prázdné buňky =DNES() a stiskněte ENTER.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×