Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočítává čistou současnou hodnotu investice na základě diskontní sazby, hodnot budoucích plateb (záporné hodnoty) a příjmů (kladné hodnoty).

Syntaxe

ČISTÁ.SOUČHODNOTA(sazba,hodnota1,[hodnota2],...)

Syntaxe funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA obsahuje následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu vztaženou k úročenému období.

 • Hodnota1;hodnota2; ...:    Hodnota1 je povinná, další hodnoty nepovinné. Jedná se o 1 až 254 argumentů představujících platby a příjmy.

  • Argumenty hodnota1, hodnota2, ... musí být rovnoměrně rozloženy v čase a realizovány na konci období.

  • Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA užívá pořadí argumentů hodnota1, hodnota2, ... k interpretaci pořadí peněžních toků. Zadávejte proto platby a příjmy ve správném pořadí.

  • Pokud jsou jako argumenty použity prázdné buňky, logické hodnoty, texty reprezentující čísla, chybové hodnoty nebo texty, které nelze převést na číslo, jsou ignorovány.

  • Pokud je argumentem matice nebo odkaz, jsou pro výpočet uvažována pouze čísla. Prázdné buňky, logické hodnoty, text nebo chybové hodnoty jsou ignorovány.

Poznámky

 • Investice je realizována jedno období před datem prvního peněžního toku daného argumentem hodnota1 a končí posledním peněžním tokem v seznamu. Výpočet funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA je založen na budoucích peněžních tocích. Je-li první peněžní tok realizován na počátku prvního období, musí být tato hodnota k získanému výsledku přičtena a nesmí se udávat v seznamu hodnot. Další informace získáte v níže uvedeném příkladu.

 • Máte-li n peněžních toků v seznamu hodnot, vzorec pro funkci ČISTÁ.SOUČHODNOTA je následující:

  Rovnice

 • Funkce ČISTÁ.SOUČ.HODNOTA je podobná funkci SOUČ.SOU Hlavní rozdíl mezi SOUČ.SOUČÁSTEK umožňuje, aby peněžní toky začínaly buď na konci, nebo na začátku období. Na rozdíl od proměnných hodnot peněžních toků ČISTÁ.SOUČ.SOUČÁSŤové peněžní toky musí být po celou dobu investice konstantní. Informace o anuitách a finančních funkcích najdete v tématu SOUČ.SOUČ_ÁS.

 • Funkce ČISTÁ.VÝNOSNÁ ÚROKOVÁ MÍRA souvisí také s funkcí IRR (vnitřní míra výnosu). Míra úroku je sazba, pro kterou se čistá úroková sazba rovná nule: ČISTÁ.MÍRA_ÚROKU(...); ...) = 0.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,1

Roční diskontní sazba

-10000

Pořizovací cena investice jeden rok od aktuálního dne

3000

Výnos v prvním roce

4200

Výnos ve druhém roce

6800

Výnos ve třetím roce

Vzorec

Popis

Výsledek

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(A2;A3;A4;A5;A6)

Současná čistá hodnota investice

1188.44 K4

Příklad 2

Data

Popis

0,08

Roční diskontní sazba. Může představovat míru inflace nebo úrokovou míru z alternativní investice.

-40000

Pořizovací cena investice

8000

Výnos v prvním roce

9200

Výnos ve druhém roce

10000

Výnos ve třetím roce

12000

Výnos ve čtvrtém roce

14500

Výnos v pátém roce

Vzorec

Popis

Výsledek

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(A2;A4:A8)+A3

Současná čistá hodnota investice

$1 922,06

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(A2;A4:A8;-9000)+A3

Současná čistá hodnota investice se ztrátou v šestém roce ve výši 9000

(3749,47 Kč)

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×