Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočítává čistou současnou hodnotu investice na základě diskontní sazby, hodnot budoucích plateb (záporné hodnoty) a příjmů (kladné hodnoty).

Syntaxe

ČISTÁ.SOUČHODNOTA(sazba,hodnota1,[hodnota2],...)

Syntaxe funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA obsahuje následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu vztaženou k úročenému období.

 • Hodnota1;hodnota2; ...:    Hodnota1 je povinná, další hodnoty nepovinné. Jedná se o 1 až 254 argumentů představujících platby a příjmy.

  • Argumenty hodnota1, hodnota2, ... musí být rovnoměrně rozloženy v čase a realizovány na konci období.

  • Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA užívá pořadí argumentů hodnota1, hodnota2, ... k interpretaci pořadí peněžních toků. Zadávejte proto platby a příjmy ve správném pořadí.

  • Pokud jsou jako argumenty použity prázdné buňky, logické hodnoty, texty reprezentující čísla, chybové hodnoty nebo texty, které nelze převést na číslo, jsou ignorovány.

  • Pokud je argumentem matice nebo odkaz, jsou pro výpočet uvažována pouze čísla. Prázdné buňky, logické hodnoty, text nebo chybové hodnoty jsou ignorovány.

Poznámky

 • Investice je realizována jedno období před datem prvního peněžního toku daného argumentem hodnota1 a končí posledním peněžním tokem v seznamu. Výpočet funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA je založen na budoucích peněžních tocích. Je-li první peněžní tok realizován na počátku prvního období, musí být tato hodnota k získanému výsledku přičtena a nesmí se udávat v seznamu hodnot. Další informace získáte v níže uvedeném příkladu.

 • Máte-li n peněžních toků v seznamu hodnot, vzorec pro funkci ČISTÁ.SOUČHODNOTA je následující:

  Rovnice

 • Funkce NPV je podobná funkci PV (současná hodnota). Primární rozdíl mezi pv a čistá čistá hodnota je v tom, že SOUČV umožňuje, aby peněžní toky začínaly na konci nebo na začátku období. Na rozdíl od proměnných hodnot peněžního toku NPV musí být peněžní toky pv konstantní po celou dobu investice. Informace o anuitách a finančních funkcích najdete v tématu PV.

 • Hodnota NPV také souvisí s funkcí IRR (interní míra výnosnosti). Míra IRR je sazba, pro kterou se hodnota NPV rovná nule: NPV(IRR(...), ...) = 0.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,1

Roční diskontní sazba

-10000

Pořizovací cena investice jeden rok od aktuálního dne

3000

Výnos v prvním roce

4200

Výnos ve druhém roce

6800

Výnos ve třetím roce

Vzorec

Popis

Výsledek

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(A2;A3;A4;A5;A6)

Současná čistá hodnota investice

1188.44 K4

Příklad 2

Data

Popis

0,08

Roční diskontní sazba. Může představovat míru inflace nebo úrokovou míru z alternativní investice.

-40000

Pořizovací cena investice

8000

Výnos v prvním roce

9200

Výnos ve druhém roce

10000

Výnos ve třetím roce

12000

Výnos ve čtvrtém roce

14500

Výnos v pátém roce

Vzorec

Popis

Výsledek

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(A2;A4:A8)+A3

Současná čistá hodnota investice

$1 922,06

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(A2;A4:A8;-9000)+A3

Současná čistá hodnota investice se ztrátou v šestém roce ve výši 9000

(3749,47 Kč)

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×