Vrátí inverzní hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti určeného beta rozdělení. To znamená, že pokud se pravděpodobnost rovná hodnotě funkce BETADIST(x;...), hodnota funkce BETAINV(pravděpodobnost;...) se rovná hodnotě x. Beta rozdělení lze použít při plánování projektů pro modelování pravděpodobné doby ukončení, je-li zadána očekávaná doba ukončení a proměnlivost.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o této nové funkci naleznete v článku BETA.INV (funkce).

Syntaxe

BETAINV(pravděpodobnost,alfa,beta,[A],[B])

Syntaxe funkce BETAINV má následující argumenty:

  • Pravděpodobnost:     Povinný argument. Pravděpodobnost rozdělení beta.

  • Alfa:     Povinný argument. Parametr rozdělení.

  • Beta:     Povinný argument. Parametr rozdělení.

  • A:     Nepovinný argument. Dolní mez intervalu hodnot x.

  • B:     Nepovinný argument. Horní mez intervalu hodnot x.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce BETAINV hodnotu #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je ≤ 0 nebo beta ≤ 0, vrátí funkce BETAINV hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je ≤ pravděpodobnost 0 nebo > 1, vrátí funkce BETAINV hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud nezadáte hodnoty A a B, použije funkce BETAINV standardní kumulativní rozdělení beta, takže A = 0 a B = 1.

Při zadání hodnoty pravděpodobnosti hledá funkce BETAINV hodnotu x ve výrazu BETADIST(x; alfa; beta; A; B) = pravděpodobnost. Přesnost funkce BETAINV proto závisí na přesnosti funkce BETADIST.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,685470581

Pravděpodobnost odpovídající rozdělení beta

8

Parametr rozdělení

10

Parametr rozdělení

1

Dolní mez

3

Horní mez

Vzorec

Popis

Výsledek

=BETAINV(A2;A3;A4;A5;A6)

Inverzní funkce kumulativní hustoty rozdělení pravděpodobnosti beta při použití výše uvedených parametrů

2

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×