Provede metodu objektu nebo nastaví nebo vrátí vlastnost objektu Objekt.

Syntaxe

CallByName (objekt, název_položky, typ_volání [, args()])

Syntaxe funkce CallByName má následující argumenty:

Argument

Popis

Objekt

Povinný argument. Variant(Object). Název objektu, na kterém se funkce spustí.

název_aplikace_procname

Povinný argument. Variant(String). Řetězcový výraz obsahující název vlastnosti nebo metody objektu.

typ_volání

Povinný argument. Konstanta. Konstanta typu vbCallType představující typ procedury, která se nazývá.

args ()

Nepovinný argument. Variant (Array).


Poznámky

Funkce CallByName se používá k získání nebo nastavení vlastnosti nebo k vyvolání metody za běhu pomocí názvu řetězce.

V následujícím příkladu první řádek používá CallByName k nastavení vlastnosti MousePointer textového pole, druhý řádek získá hodnotu vlastnosti MousePointer a třetí řádek vyvolá metodu Move pro přesunutí textového pole:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce CallByName používá k vyvolání metody Move příkazového tlačítka.

V příkladu se používá také formulář (Form1) s tlačítkem (Command1) a popiskem (Label1). Při načtení formuláře je vlastnost Titulek popisku nastavená na název metody pro vyvolání, v tomto případě Move. Když na tlačítko kliknete, vyvolá funkce CallByName metodu změny umístění tlačítka.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×