Vrátí řetězec obsahující znak přidružený k zadanému Kód znaku.

Syntaxe

Chr (kód_znaku)

Požadovaný kód znakuArgument je long, který identifikuje znak.

Poznámky

Čísla od 0 do 31 jsou stejná jako standardní netisknutelné kódy ASCII. Například funkce Chr(10)vrátí znak funkce linefeed. Normální oblast pro kód znaku je 0 až 255. Ve DBCS systémech je ale skutečný rozsah kódů znaků -32768 až 65 535.

Poznámka: Funkce ChrB se používá s údaji o typu byte obsaženými v řetězci. Místo vrácení znaku, což může být jeden nebo dva bajty, vrátí funkce ChrB vždy jeden bajt. Funkce ChrW vrátí řetězec obsahující znak Unicode s výjimkou platforem, kde Unicode není podporovaný, v takovém případě je toto chování stejné jako funkce Chr.

Poznámka:  Visual Basic pro Macintosh nepodporuje řetězce unicode. Funkce ChrW(n) proto nemůže vrátit všechny znaky Unicode pro n hodnoty v rozsahu 128 – 65 535, stejně jako v prostředí Windows. Funkce ChrW(n)se místo hodnoty Unicode n větší než 127 pokusí použít "nejlepší odhad". Proto byste neměli používat funkce ChrW v prostředí Macintosh.

Příklady dotazů

Výraz

Výsledky

SELECT Chr(97) AS Výraz1 FROM ProductSales GROUP BY Chr(97);

Vrátí hodnotu znaku pro kód ASCII "97". Výsledek: "a".

SELECT Chr(90) AS ChrValue FROM ProductSales GROUP BY Chr(90);

Vrátí hodnotu znaku pro kód ASCII ve sloupci ChrValue (90). Výsledek: "Z".

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Chr použije k vrácení znaku přidruženého k zadanému kódu znaku.

Dim MyChar
MyChar = Chr(65) ' Returns A.
MyChar = Chr(97) ' Returns a.
MyChar = Chr(62) ' Returns >.
MyChar = Chr(37) ' Returns %.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×