Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Funkci Command můžete použít k vrácení Argument části souboru, Příkazový řádek se má spustit Microsoft Office Access 2007.

Poznámky

Při spuštění Accessu z příkazového řádku se jako argument příkazového řádku předá kterákoli část příkazového řádku, která následuje po možnosti /cmd. Pomocí funkce Command můžete vrátit předaný argument.

Změna argumentu příkazového řádku po otevření databáze:

  1. V nabídce Soubor klikněte na Možnosti aplikace Access.

  2. V dialogovém okně Nastavení aplikace klikněte na Upřesnit.

  3. Do pole argumentů příkazového řádku zadejte nový argument.

Funkce Command teď vrátí nový argument, který jste zadali.

Pokud je funkce Command použitá kdekoli jinde než v kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications) v modulu, musíte za funkcí zahrnovat prázdné závorky. Pokud byste například chtěli použít funkci Command v textovém poli ve formuláři, nastavili byste vlastnost Zdroj ovládacího prvku textového pole na Výraz následujícím způsobem:

=Command()

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Následující příklad ukazuje, jak spustit Access s argumentem příkazového řádku a pak ukazuje, jak vrátit hodnotu tohoto argumentu pomocí funkce Command.

Pokud si chcete vyzkoušet tento příklad, klikněte na tlačítko Start ve Windows a pak na Spustit. Do pole Spustit na jednom řádku zadejte následující kód. (Části informace z příkazového řádku je nutné uvozovky uvozovkami).

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Msaccess.exe" _
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Samples\Northwind.mdb" /cmd "Orders"

Potom vytvořte nový modul v ukázkové databázi Northwind Traders a přidejte následující proceduru Sub:

Public Sub CheckCommandLine()
' Check the value returned by Command function and display
' the appropriate form.
If Command = "Orders" Then
DoCmd.OpenForm "Orders"
ElseIf Command = "Employees" Then
DoCmd.OpenForm "Employees"
Else
Exit Sub
End If
End Sub

Při volání tohoto postupu access otevře formulář Objednávky. Můžete vytvořit makro AutoExec, které bude tento postup volat automaticky při otevření databáze.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×