Funkce DAvg

Funkce DAvg slouží k výpočtu průměru sady hodnot v zadané sadě záznamů (Doména). Funkci DAvg je možné použít v modulu Visual Basic for Applications (VBA), v makru, ve výrazu dotazu nebo v počítaném ovládacím prvku.

Funkci DAvg můžete například použít v řádku kritérií výběrového dotazu na přepravní náklady a omezit s ní výsledky na ty záznamy, kde přepravní náklady převyšují průměr. Nebo můžete použít výraz zahrnující funkci DAvg v počítaném ovládacím prvku a zobrazit průměrnou hodnotu předchozích objednávek vedle hodnoty nové objednávky.

Syntaxe

DAvg ( výraz , doména [, kritéria] )

Syntaxe funkce DAvg obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz určující pole obsahující číselná data, z nichž chcete vypočítat průměr. Může jít buď o řetězcový výraz, který určuje pole v tabulce nebo dotazu, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Argument výraz může obsahovat název pole tabulky, ovládací prvek ve formuláři, konstantu nebo funkci. Pokud obsahuje funkci, může jít o předdefinovanou funkci nebo funkci definovanou uživatelem, ale ne o jinou doménovou agregační funkci nebo agregační funkci SQL.

doména

Povinný argument. Řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu. Může jít o název tabulky nebo název dotazu, který nevyžaduje parametr.

kritéria

Volitelný argument. Řetězcový výraz, který slouží k omezení oblasti dat, u které bude provedena funkce DAvg. Argument kritéria je například často ekvivalentem klauzule WHERE ve výrazu SQL bez slova WHERE. V případě vynechání argumentu kritéria jsou hodnoty funkce DAvg zjišťovány pro argument výraz v celé doméně. Všechna pole obsažená v argumentu kritéria musí být také zahrnuta v argumentu doména. V opačném případě vrátí funkce DAvg hodnotu Null.


Poznámky

Záznamy, které obsahují hodnoty Null, nejsou zahrnuté do výpočtu průměru.

Bez ohledu na to, jestli funkci DAvg použijete v makru, v modulu, ve výrazu dotazu nebo v počítaném ovládacím prvku, je nutné vytvořit argument kritéria pečlivě, aby bylo zajištěno správné vyhodnocení funkce.

Funkci DAvg můžete použít k zadání kritérií v řádku Kritéria v dotazu. Předpokládejme například, že chcete zobrazit seznam všech produktů objednaných v množství nad průměrným množstvím. Mohli byste vytvořit dotaz na tabulky Objednávky, Podrobnosti objednávky a Produkty a zahrnout pole Název produktu a pole Množství s následujícím výrazem v řádku Kritéria pod polem Množství:

>DAvg("[Quantity]", "Orders")

Funkci DAvg můžete také použít ve výrazu počítaného pole v dotazu nebo v řádku Aktualizovat do v aktualizačním dotazu.

Poznámka: Ve výrazu počítaného pole v souhrnném dotazu je možné použít buď funkci DAvg, nebo funkci Avg. Pokud použijete funkci DAvg, vypočítá se průměr před seskupením dat. Pokud použijete funkci Avg, data se seskupí před vypočtením průměru hodnot ve výrazu pole.

Funkci DAvg použijte v počítaném ovládacím prvku, když potřebujete zadat kritéria k omezení oblasti dat, s kterou bude funkce DAvg provedena. Pokud například chcete zobrazit průměrné přepravní náklady na poslání zboží do Kalifornie, nastavte u vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku textového pole následující výraz:

=DAvg("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Pokud chcete jenom spočítat průměr všech záznamů v doméně, použijte funkci Avg.

Funkci DAvg je možné použít v modulu nebo makru nebo v počítaném ovládacím prvku ve formuláři, pokud se pole, které chcete zobrazit, nenachází ve zdroji záznamů, na kterém je daný formulář založený. Předpokládejme například, že máte formulář založený na tabulce Objednávky a chcete zahrnout pole Množství z tabulky Podrobnosti objednávky, aby se zobrazoval průměrný počet položek objednaných určitým zákazníkem. K provedení tohoto výpočtu a zobrazení dat ve formuláři můžete použít funkci DAvg.

Tipy

  • Pokud použijete funkci DAvg v počítaném ovládacím prvku, můžete umístit ovládací prvek do záhlaví nebo zápatí formuláře, aby se hodnota tohoto ovládacího prvku nepřepočítávala pokaždé, když přejdete na nový záznam.

  • Pokud datový typ pole, ze kterého je výraz odvozený, je číslo, vrátí funkce DAvg datový typ Double. Jestliže použijete funkci DAvg v počítaném ovládacím prvku, zahrňte do výrazu funkci pro převod datového typu. Zvýší se tím výkon.

  • I když je možné určit průměr hodnot z pole v cizí tabulce pomocí funkce DAvg, pravděpodobně bude efektivnější vytvořit dotaz, který obsahuje všechna potřebná pole, a potom vytvořit formulář nebo sestavu založenou na tomto dotazu.

Poznámka: Neuložené změny záznamů v argumentu doména nebudou při použití této funkce zahrnuty. Pokud chcete, aby byla funkce DAvg založená na změněných hodnotách, je nutné nejdříve změny uložit kliknutím na Uložit záznam ve skupinovém rámečku Záznamy na kartě Data, přesunutím fokusu na jiný záznam nebo pomocí metody Update.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Následující funkce vrátí průměr přepravních nákladů pro objednávky poslané určený den nebo později. Doménou je tabulka Objednávky. Argument kritéria omezuje sadu výsledků dotazu na záznamy podle zadané země nebo oblasti a data expedice. Všimněte si, že v řetězci je zahrnuté klíčové slovo AND, aby se oddělilo více polí v argumentu kritéria. Všechny záznamy, které jsou součástí výpočtu funkce DAvg, budou mít obě tato kritéria.

Public Function AvgFreightCost _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Double
AvgFreightCost = DAvg("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"'AND [ShippedDate] >= #" & dteShipDate & "#")
End Function

Pokud chcete funkci volat, použijte následující řádek kódu v okně Hodnoty:

:AvgFreightCost "UK", #1/1/96#

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×