Vrátí hodnotu typu Double určující odpis aktiva za určité časové období pomocí dvojité declining metody odepisování nebo nějaké jiné metody, kterou určíte.

Syntaxe

DDB( náklady, zůstatek, životnost, období [ ,faktor] )

Syntaxe funkce DDB obsahuje tyto argumenty:

Argument

Popis

Náklady

Povinný argument. Double specifying initial cost of the asset.

zůstatek

Povinný argument. Double specifying value of the asset at the end of its useful life.

životnost

Povinný argument. Double specifying length of useful life of the asset.

období

Povinný argument. Double specifying period for which asset depreciation is calculated.

faktor

Nepovinný argument. Variant určující míru poklesu zůstatku. Pokud tuto vlastnost vypočítáte, předpokládá se hodnota 2 (dvojitá decliningová metoda).


Poznámky

Dvojitá degresivní metoda odpisu počítá odpis při degresivní sazbě. Odpis je nejvyšší v prvním období a v dalších obdobích se snižuje.

Argumenty životnost a tečka musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách. Pokud je třeba životnost dána v měsících, musí se období taky dáno v měsících. Všechny argumenty musí být kladná čísla.

Funkce ODPIS.ZRYCH2 používá k výpočtu odpisu za dané období následující vzorec:

Odpis/období = ((nákladyzůstatek) * faktor) / životnost

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladě se funkce ODPIS.ZDB používá k vrácení odpisu aktiva za určité období, pokud je zadána počáteční cena (InitCost), zůstatek hodnoty na konci životnosti aktiva (SalvageVal), celková životnost aktiva v letech (LifeTime) a období v letech, za které se odpis počítá (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×