Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pomocí funkce DDESend můžete zahájit konverzaci DDE (Dynamic Data Exchange) s jinou aplikací a odeslat do této aplikace položku informací z ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě.

Pomocí funkce DDESend ve vlastnosti ControlSource textového pole můžete například odeslat data zobrazená v tomto textovém poli do konkrétní buňky Microsoft Office Excel 2007 tabulce.

Syntaxe

DDESend ( aplikace, téma, položka, data)

Syntaxe funkce DDESend má tyto argumenty:

Argument

Popis

aplikace

A Řetězcový výraz identifying an application that can participate in a DDE conversation. Aplikace je obvykle název souboru .exe (bez přípony .exe) aplikace microsoft pro Windows, třeba Excel. Pokud chcete třeba zahájit konverzaci DDE s Excelem, zadejte jako argument aplikace "Excel".

Téma

Řetězcový výraz, který je názvem tématu, které aplikace rozpoznává.Argumentem tématu je často dokument nebo datový soubor. Seznam možných témat najdete v dokumentaci k druhé aplikaci.

Položka

Řetězcový výraz, který je názvem výrazu, Datová položka rozpoznaný aplikací. Seznam možných položek najdete v dokumentaci k druhé aplikaci.

data

Řetězec nebo řetězec Výraz obsahující data, která se mají odeslat do aplikace


Poznámky

Funkce DDESend zahajuje konverzaci DDE s aplikací a tématem a identifikuje položku jako položku dat, která bude přijímat data. Pokud je aplikací třeba Excel, může být téma "Sheet1"a položka může být identifikátor řádku a sloupce, například "R1C1"nebo název oblasti buněk.

Argument data určuje informace, které chcete odeslat. Může jít o řetězec literálu (například "Report prepared by John") nebo výraz zahrnující výsledek funkce, která vytváří řetězec, například "Prepared on " & Date(). Pokud položka odkazuje na víc informací, například na pojmenovanou oblast v excelové tabulce, která obsahuje víc buněk, odešle funkce DDESenddata do první položky.

V následujícím příkladu odešle funkce DDESend řetězec "Some text" buňky na řádku 1 ve sloupci 1 v excelové tabulce. Tento výraz můžete zadat pro ovládací prvek textového pole do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku v seznamu vlastností ovládacího prvku:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", "Some text")

Předpokládejme, že chcete odeslat data z Vázaný ovládací prvek ve Microsoft Office Access 2007 formuláři do buňky v excelové tabulce. Vlastnost ControlSource vázaného ovládacího prvku už obsahuje název pole nebo výraz. Můžete vytvořit další textové pole nebo pole se seznamem a nastavit jeho vlastnost ControlSource na výraz včetně funkce DDESend, kde data jsou název vázaného ovládacího prvku. Pokud máte například vázané textové pole s názvem Příjmení, můžete vytvořit další textové pole a nastavit jeho vlastnost Zdrojovládacího prvku na následující:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Tento mezisoučtový ovládací prvek musí být buď textové pole, nebo pole se seznamem. Jako argument dat pro zaškrtávací políčko nebo skupinu možností nemůžete použít název vázaného ovládacího prvku.

Funkci DDESend můžete použít jenom v nastavení vlastnosti ControlSource textového pole, skupiny možností, zaškrtávacího políčka nebo pole se seznamem ve formuláři. Funkci DDESend nelze volat z modulu VBA (Visual Basic for Applications).

Když použijete funkci DDESend, bude ovládací prvek jen pro čtení v zobrazeních Formulářové zobrazení a náhledu tisku. Protože je vlastnost ControlSource ve formulářovém zobrazení a náhledu před tiskem jen pro čtení, musí být změny ovládacího prvku provedené v Návrhové zobrazení.

Systém Microsoft Windows a paměť počítače a zdroje informací určují maximální počet konverzací DDE, které je možné otevřít současně. Pokud konverzaci nelze zahájit, protože aplikace není spuštěná nebo nerozpozná téma nebo pokud byl dosažen maximální počet konverzací, vrátí funkce DDESend hodnotu Null.

Poznámka: V druhé aplikaci může být nakonfigurováno ignorování vašich požadavků na konverzaci DDE. Pokud ano, vrátí funkce DDESendhodnotu Null. Podobně můžete Access nastavit tak, aby ignoroval žádosti jiných aplikací: klikněte na Možnosti aplikace v nabídce Soubor a potom v dialogovém okně Nastavení aplikace klikněte na Upřesnit. V části Operace DDEvyberte ignorovat žádosti DDE.

Tip     Pokud potřebujete pracovat s objekty jiné aplikace v Accessu, zvažte použití automatizace.

Následující tabulka ukazuje chování funkce DDESend při použití s každým z ovládacích prvků.

Ovládací prvek

Poznámky

Textové pole nebo pole se seznamem

Protože se textové pole nebo pole se seznamem ve formulářovém zobrazení a náhledu před tiskem zobrazuje jako prázdné, můžete jeho vlastnost Zobrazit nastavit na False (Nepravda).

Argument data může odkazovat na jiný ovládací prvek. Následující příklad ukazuje, jak můžete odeslat obsah ovládacího prvku s názvem Příjmení do excelového listu:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Option group

Žádné z přepínačů ve skupině možností není vybráno ve formulářovém zobrazení ani v náhledu před tiskem. Pokud chcete, aby skupina možností (a její tlačítka) byla neviditelná, nastavte její vlastnost Viditelné na Nepravda.

Argument data musí obsahovat číselná data, například "2". Pokud argument data není číselného typu, funkce DDESend neposíleje informace a položka se nezmění.

Zaškrtávací políčko

Zaškrtávací políčko je stínované ve formulářovém zobrazení a v náhledu před tiskem. Může být neviditelný, když jeho vlastnost Visible nastavíte na False.

Argument data musí obsahovat číselná data, například "2". Pokud argument data není číselného typu, funkce DDESend neposíleje informace a položka se nezmění.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×