Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DEVSQ v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí součet čtverců odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty výběru.

Syntaxe

DEVSQ(číslo1, [číslo2], ...)

Syntaxe funkce DEVSQ má následující argumenty:

  • Číslo1; číslo2; ...:    Argument číslo1 je povinný argument, následující čísla jsou nepovinná. 1 až 255 argumentů, pro které chcete vypočítat součet čtverců odchylek. Místo argumentů oddělených čárkami můžete použít matici nebo odkaz na matici.

Poznámky

  • Jednotlivými argumenty mohou být čísla či názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

  • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

  • Argumenty typu chybová hodnota nebo text, který nelze převést na číslo, způsobí chybu.

  • Rovnice součtu čtverců odchylek je:

    Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

4

5

8

7

11

4

3

Vzorec

Popis

Výsledek

=DEVSQ(A2:A8)

Součet čtverců odchylek výše uvedených dat od jejich střední hodnoty výběru

48

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×