Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DEVSQ v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí součet čtverců odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty výběru.

Syntaxe

DEVSQ(číslo1, [číslo2], ...)

Syntaxe funkce DEVSQ má následující argumenty:

  • Číslo1; číslo2; ...:    Argument číslo1 je povinný argument, následující čísla jsou nepovinná. 1 až 255 argumentů, pro které chcete vypočítat součet čtverců odchylek. Místo argumentů oddělených čárkami můžete použít matici nebo odkaz na matici.

Poznámky

  • Jednotlivými argumenty mohou být čísla či názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

  • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

  • Argumenty typu chybová hodnota nebo text, který nelze převést na číslo, způsobí chybu.

  • Rovnice součtu čtverců odchylek je:

    Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

4

5

8

7

11

4

3

Vzorec

Popis

Výsledek

=DEVSQ(A2:A8)

Součet čtverců odchylek výše uvedených dat od jejich střední hodnoty výběru

48

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×