Funkce DMin, DMax

Funkce DMin a DMax slouží k určení minimální a maximální hodnoty v zadané sadě záznamů (Doména). Funkce DMin a DMax je možné použít v modulu Visual Basic for Applications (VBA), v makru, výrazu dotazu nebo v počítaném ovládacím prvku.

Funkce DMin a DMax můžete například použít v počítaných ovládacích prvcích v sestavě k zobrazení nejmenšího a největšího množství objednávky pro určitého zákazníka. Nebo můžete použít funkci DMin ve výrazu dotazu a zobrazit všechny objednávky se slevou vyšší než minimální možná sleva.

Syntaxe

DMin ( výraz , doména [, kritéria] )

DMax ( výraz , doména [, kritéria] )

Funkce DMin a DMax mají následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz určující pole, pro které chcete najít minimální nebo maximální hodnotu. Může jít buď o řetězcový výraz, který určuje pole v tabulce nebo dotazu, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Argument výraz může obsahovat název pole tabulky, ovládací prvek ve formuláři, konstantu nebo funkci. Pokud obsahuje funkci, může jít o předdefinovanou funkci nebo funkci definovanou uživatelem, ale nikoli o jinou doménovou agregační funkci nebo agregační funkci SQL.

doména

Povinný argument. Řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu. Může jít o název tabulky nebo název dotazu, který nevyžaduje parametr.

kritéria

Volitelný argument. Řetězcový výraz, který slouží k omezení oblasti dat, s kterou bude funkce DMin nebo DMax provedena. Argument kritéria je například často ekvivalentem klauzule WHERE ve výrazu SQL bez slova WHERE. V případě vynechání argumentu kritéria jsou hodnoty funkcí DMin a DMax zjišťovány pro argument výraz v celé doméně. Všechna pole obsažená v argumentu kritéria musí být také zahrnuta v argumentu doména. V opačném případě vrátí funkce DMin a DMax hodnotu Null.


Poznámky

Funkce DMin a DMax vracejí minimální a maximální hodnoty, které vyhovují kritériím. Pokud výraz identifikuje číselná data, funkce vracejí číselné hodnoty. Pokud výraz identifikuje řetězcová data, funkce vrátí řetězec, který je první nebo poslední podle abecedy.

Funkce DMin a DMax ignorují hodnoty Null v poli, na které odkazuje výraz. Jestliže však argumentu kritéria neodpovídá žádný záznam nebo jestli argument doména neobsahuje žádné záznamy, vrátí funkce DMin a DMax hodnotu Null.

Bez ohledu na to, jestli funkci DMin nebo DMax použijete v makru, modulu, výrazu dotazu nebo počítaném ovládacím prvku, je nutné vytvořit argument kritéria pečlivě, aby bylo zajištěno správné vyhodnocení funkce.

Funkci DMin nebo DMax je možné použít k zadání kritérií v řádku Kritéria v dotazu, ve výrazu počítaného pole v dotazu nebo v řádku Aktualizovat do v aktualizačním dotazu.

Poznámka: Funkce DMin a DMax nebo Min a Max můžete použít ve výrazu počítaného pole souhrnného dotazu. Pokud používáte funkce DMin nebo DMax, hodnoty se vyhodnotí, než se data seskupí. Jestliže použijete funkci Min nebo Max, seskupí se data před vyhodnocením hodnot ve výrazu pole.

Funkci DMin nebo DMax použijte v počítaném ovládacím prvku, když potřebujete zadat kritéria k omezení oblasti dat, s kterou bude funkce provedena. Pokud například chcete zobrazit maximální přepravní náklady účtované za objednávku poslanou do Kalifornie, nastavte u vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku textového pole následující výraz:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Jestli chcete jen najít minimální nebo maximální hodnotu všech záznamů v doméně, použijte funkci Min nebo Max.

Funkci DMin nebo DMax je možné použít v modulu nebo makru nebo v počítaném ovládacím prvku ve formuláři, pokud se pole, které chcete zobrazit, nenachází ve zdroji záznamů, na kterém je daný formulář založený.

tip

I když je možné najít minimální nebo maximální hodnotu z pole v cizí tabulce pomocí funkce DMin nebo DMax, pravděpodobně bude efektivnější vytvořit dotaz, který obsahuje potřebná pole z obou tabulek, a potom vytvořit formulář nebo sestavu založenou na tomto dotazu.

Poznámka: Neuložené změny záznamů v doméně nebudou při použití těchto funkcí zahrnuty. Pokud chcete, aby byla funkce DMax nebo DMin založena na změněných hodnotách, je nutné nejdříve změny uložit kliknutím na Uložit záznam ve skupinovém rámečku Záznamy na kartě Data, přesunutím fokusu na jiný záznam nebo pomocí metody Update.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Následující příklad vrátí nejnižší a nejvyšší hodnoty v poli Dopravné pro objednávky s místem dodání ve Spojeném království. Doménou je tabulka Objednávky. Argument kritéria omezuje sadu výsledků dotazu na záznamy, u kterých je v poli ZeměPříjemce hodnota UK.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

V následujícím příkladu obsahuje argument kritéria aktuální hodnotu textového pole nazvaného DatumObjednávky. Textové pole je vázané na pole DatumObjednávky v tabulce Objednávky. Všimněte si, že odkaz na ovládací prvek není uveden v dvojitých uvozovkách, které označují řetězce. Tím je zajištěno, že při každém volání funkce DMax získá Microsoft Office Access 2007 z ovládacího prvku aktuální hodnotu.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

V následujícím příkladu obsahuje výraz kritéria proměnnou dteOrderDate. Všimněte si, že znaky čísel (#) jsou součástí řetězcového výrazu, aby při zřetězení řetězců tyto řetězce obsahovaly datum.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×