Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DNES. v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadové číslo aktuálního data. Pořadové číslo je kód data, který se v aplikaci Excel používá při výpočtech data a času. Jestliže měla buňka před zadáním funkce formát Obecný, změní aplikace Excel formát buňky na Datum. Budete-li chtít zobrazit pořadové číslo, bude potřeba změnit formát buňky na Obecný nebo Číslo.

Funkce DNES je užitečná, pokud na listu potřebujete zobrazit aktuální datum bez ohledu na to, kdy daný sešit otevřete. Lze ji také využít k výpočtu intervalů. Víte-li například, že někdo se narodil v roce 1963, můžete pomocí následujícího vzorce zjistit, kolikáté narozeniny daný člověk tento rok slaví:

= ROK( DNES())-1963

V tomto vzorci se funkce DNES používá jako argument funkce ROK ke zjištění aktuálního roku. Následně se odečte hodnota 1963 a výsledkem je údaj, kolik má daná osoba letos roků.

Poznámka: Pokud funkce DNES neaktualizuje datum očekávaným způsobem, bude pravděpodobně potřeba změnit nastavení určující, kdy se v sešitě nebo na listu přepočítávají hodnoty. Klikněte na kartu Soubor, na tlačítko Možnosti a potom v kategorii Vzorce zkontrolujte v části Možnosti výpočtů, zda je vybrána možnost Automaticky.

Syntaxe

DNES()

Funkce DNES nemá žádné argumenty.

Poznámka: Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby se daly použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 447. den po 1. lednu 1900.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=DNES():

Vrátí aktuální datum.

1.12.2011

=DNES()+5

Vrátí aktuální datum plus 5 dní. Pokud je třeba právě 1. 1. 2012, vrátí vzorec hodnotu 6. 1. 2012.

6.12.2011

=DATUMHODN("1.1.2030")-DNES()

Vrátí počet dnů mezi aktuálním datem a datem 1. 1. 2030. Výsledek se správně zobrazí jenom v případě, že bude mít buňka A4 formát Obecný nebo Číslo.

31.1.1918

=DEN(DNES())

Vrátí aktuální den v měsíci (1–31).

1

=MĚSÍC(DNES())

Vrátí aktuální měsíc v roce (1–12). Pokud je třeba právě květen, vrátí vzorec hodnotu 5.

12

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×