Poznámka: Funkce, metoda, objekt nebo vlastnost popsaná v tomto tématu je zakázaná, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěná v režimu izolovaného prostoru (sandbox), což brání vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru najdete v nápovědě k režimu izolovaného prostoru.

Vrátí hodnotu typu Long představující režim souboru pro soubory otevřené pomocí příkazu Open.

Syntaxe

FileAttr ( filenumber, returntype )

Syntaxe funkce FileAttr obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

filenumber

Povinný argument. Celé číslo. Všechny platné Číslo souboru.

typ návratu

Povinný argument. Celé číslo. Číslo označující typ informace, která se má vrátit. Zadáním hodnoty 1 vrátíte hodnotu označující režim souboru. V jenom v 16bitových systémech zadejte hodnotu 2, která načte úchyt souboru operačního systému. Returntype 2 není v 32bitových systémech podporovaný a způsobuje chybu.

Vrácené hodnoty

Pokud typ vrácenéhoArgument 1, indikují následující vrácené hodnoty režim přístupu k souboru:

Modus

Hodnota

Vstup

1

Výstup

2

Náhodné

4

Přidávací

8

Binární

32

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce FileAttr používá k vrácení režimu souboru a úchytu otevřeného souboru. Úchyt souboru se vrátí jenom v 16bitových systémech. v 32bitových systémech vygeneruje předání 2 jako druhý argument chybu.

Dim FileNum, Mode, Handle
FileNum = 1 ' Assign file number.
Open "TESTFILE" For Append As FileNum ' Open file.
Mode = FileAttr(FileNum, 1) ' Returns 8 (Append file mode).
Handle = FileAttr(FileNum, 2) ' Returns file handle.
Close FileNum ' Close file.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×