Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí inverzní funkci k (pravostrannému) F rozdělení pravděpodobnosti. Jestliže p = FDIST(x,...), pak FINV(p,...) = x.

Pomocí F rozdělení můžete porovnat stupeň proměnlivosti dvou množin dat v F-testu. Můžete třeba analýzou rozdělení příjmů v České republice a na Slovensku rozhodnout, jestli je v těchto dvou zemích podobný stupeň odlišnosti příjmů.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o těchto nových funkcích najdete v článcích Funkce F.INV a Funkce F.INV.RT.

Syntaxe

FINV(prst,volnost1,volnost2)

Syntaxe funkce FINV má následující argumenty:

  • Pravděpodobnost:     Povinný argument. Pravděpodobnost související s kumulativním F rozdělením.

  • Volnost1:     Povinný argument. Počet stupňů volnosti v čitateli.

  • Volnost2:     Povinný argument. Počet stupňů volnosti ve jmenovateli.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce FINV #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud pravděpodobnost < 0 nebo pravděpodobnost > 1, vrátí funkce FINV #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud není jeden z argumentů volnost1 nebo volnost2 celé číslo, bude zkrácený.

  • Pokud deg_freedom1 < 1 nebo deg_freedom1 ≥ 10^10, vrátí funkce FINV #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud deg_freedom2 < 1 nebo deg_freedom2 ≥ 10^10, vrátí funkce FINV #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Pomocí funkce FINV můžete vracet kritické hodnoty z F rozdělení. Výsledek výpočtu ANOVA třeba často zahrnuje data pro testovací kritériumF, pravděpodobnostF a kritickou hodnotuF na hladině významnosti 0,05. Kritickou hodnotu F získáte tak, že hladinu významnosti dosadíte do funkce FINV jako argument pravděpodobnosti.

Při zadání hodnoty pravděpodobnosti funkce FINV vyhledá hodnotu x ve výrazu FDIST(x, volnost1, volnost2) = pravděpodobnost. Přesnost funkce FINV proto závisí na přesnosti funkce FDIST. Funkce FINV používá metodu iteračního hledání. Pokud hledání po 100 iteracích nekonverguje, vrátí funkce chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,01

Pravděpodobnost součtového rozdělení F

6

Počet stupňů volnosti v čitateli

4

Počet stupňů volnosti ve jmenovateli

Vzorec

Popis

Výsledek

=FINV(A2;A3;A4)

Inverzní hodnota pravděpodobnostní distribuce pro výše uvedené parametry

15,206865

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×