Funkce FormatPercent

Vrátí hodnotu formátovanou jako procentuální hodnotu (vynásobenou 100) koncovou znakem%.

Syntaxe

FormatPercent ( Výraz [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

Syntaxe funkce FormatPercent obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

Výraz

Povinný argument. Výraz, který chcete naformátovat

NumDigitsAfterDecimal

Volitelná hodnota. Číselná hodnota označující, kolik míst vpravo od desetinné čárky se zobrazí. Výchozí hodnota je-1, která označuje, že je použito místní nastavení počítače.

IncludeLeadingDigit

Volitelná hodnota. TriState konstanta, která označuje, jestli se u zlomkových hodnot zobrazuje počáteční nula. Informace najdete v části nastavení.

UseParensForNegativeNumbers

Volitelná hodnota. TriState konstanta, která označuje, jestli se mají nebo nemají v závorkách vložit záporné hodnoty. Informace najdete v části nastavení.

GroupDigits

Volitelná hodnota. TriState konstanta, která označuje, jestli jsou čísla seskupená pomocí oddělovače skupin zadaného v místním nastavení počítače. Informace najdete v části nastavení.

Nastavení

Argumenty IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbersa GroupDigits mají následující nastavení:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbTrue

– 1

True

vbFalse

0

False

vbUseDefault

– 2

Použijte nastavení z místního nastavení počítače.

Poznámky:

Pokud je vynechán jeden nebo více nepovinných argumentů, jsou hodnoty vynechaných argumentů k dispozici v místním nastavení počítače.

Poznámka:  Všechny informace o nastavení pocházejí z karty místní číslo nastavení .

Příklady

Výraz

Výsledky

Vyberte FormatPercent ([DPercent]) jako Výraz1 FROM ProductSales;

Formátuje hodnoty v poli "DPercent" na formát "PERCENT" a ve sloupci Výraz1.

Vyberte FormatPercent ([DPercent], 2,-1,-1;-1) jako DPercentage z ProductSales;

Formátuje hodnoty v poli "DPercent" na formát "procent" se dvěma desetinnými body, všechny méně než 1% hodnoty budou mít "0" před desetinnou čárkou, záporné hodnoty budou v závorkách uvedeny jako výchozí oddělovač ("10" se zobrazí jako 1 000,00%, "-10" se zobrazí jako (1 000,00%), hodnota 0 se zobrazí jako 0,00%).

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×