Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce GAMMALN v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí přirozený logaritmus gama funkce, Γ(x).

Syntaxe

GAMMALN(x)

Syntaxe funkce GAMMALN má následující argumenty.

 • X:    Povinný argument. Hodnota, pro kterou chcete vypočítat funkci GAMMALN.

Poznámky

 • Pokud x není číselného typu, vrátí funkce GAMMALN hodnotu #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud x ≤ 0, vrátí funkce GAMMALN hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Číslo e umocněné na GAMMALN(i), kde i je celé číslo, vrátí stejný výsledek jako (i - 1)!.

 • Výsledek funkce GAMMALN se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  Gammaln Precise

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=GAMMALN(4)

Přirozený logaritmus funkce gama v bodě 4.

1,7917595

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×