Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poznámka: Funkce, metoda, objekt nebo vlastnost popsaná v tomto tématu je zakázaná, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěná v režimu izolovaného prostoru (sandbox), což brání vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru najdete v nápovědě k režimu izolovaného prostoru.

Vrátí seznam nastavení klíčů a příslušné hodnoty (původně vytvořené příkazem SaveSetting)z položky aplikace v registru Windows nebo (na platformě Macintosh) v inicializačním souboru aplikace.

Syntaxe

GetAllSettings ( název_aplikace, oddíl )

Syntaxe funkce GetAllSettings má následující argumenty:

Argument

Popis

název_aplikace

Povinný argument. Řetězcový výraz obsahující název aplikace nebo název Projekt jejichž nastavení klíče se požaduje. Na platformě Macintosh je název souboru inicializace ve složce Preferences (Předvolby) ve složce System (Systém).

Sekce

Povinný argument. Řetězec expression obsahující název oddílu, jehož nastavení kláves je vyžadované. Funkce GetAllSettings vrátí variantu, jejíž obsah je dvourozměrný Matice řetězců obsahujících všechna nastavení klíčů v zadané části a jejich odpovídající hodnoty.


Poznámky

Funkce GetAllSettings vrátí neinicializovaný variant, pokud název_aplikace nebo oddíl neexistuje.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad poprvé používá příkaz SaveSetting k nastavení položek v registru Systému Windows pro aplikaci zadanou jako název aplikace a potom pomocí funkce GetAllSettings zobrazí nastavení. Upozorňujeme, že názvy aplikací a jejich názvy nelze načíst pomocí getallsettings. Příkaz DeleteSetting nakonec odebere položky aplikace.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×