Poznámka: Funkce, metoda, objekt nebo vlastnost popsaná v tomto tématu je zakázaná, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěná v režimu izolovaného prostoru (sandbox), což brání vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru najdete v nápovědě k režimu izolovaného prostoru.

Vrátí celé číslo představující atributy souboru, adresáře nebo složky.

Syntaxe

GetAttr ( cesta )

Požadovaný název cestyArgument je Řetězcový výraz, který určuje název souboru. Cesta může zahrnovat adresář nebo složku a jednotku.

Vrácené hodnoty

Hodnota vrácená getattr je součet následujících hodnot atributů:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbNormal

0

Normální.

vbReadOnly

1

Jen pro čtení.

vbHidden

2

Skryto.

vbSystem

4

Systémový soubor. Není dostupné na platformě Macintosh.

vbDirectory

16

Adresář nebo složka.

vbArchive

32

Soubor se od posledního zálohování změnil. Není dostupné na platformě Macintosh.

vbAlias

64

Zadaný název souboru je alias. K dispozici pouze pro Macintosh.


Poznámka: Tyto konstanty jsou určené jazykem Visual Basic for Applications. Názvy lze použít kdekoli v kódu místo skutečných hodnot.

Poznámky

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Pokud chcete zjistit, které atributy jsou nastavené, proveďte pomocí operátoru AndBitové porovnávání hodnotu vrácenou funkcí GetAttr a hodnotu atributu jednotlivého souboru, který chcete. Pokud výsledek není nulový, nastaví se tento atribut pro pojmenovaný soubor. Například vrácená hodnota následujícího and výrazu je nulová, pokud není nastavený atribut Archiv:

Result = GetAttr(FName) And vbArchive

Pokud je nastavený atribut Archiv, vrátí se nenulová hodnota.

Příklad

V tomto příkladu se funkce GetAttr používá k určení atributů souboru a adresáře nebo složky. Na Platformě Macintosh jsou dostupné jenom konstanty vbNormal, vbReadOnly, vbHidden a vbAlias.

Dim MyAttr
' Assume file TESTFILE has hidden attribute set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 2.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And vbHidden
' Assume file TESTFILE has hidden and
' read-only attributes set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 3.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And (vbHidden + vbReadOnly)
' Assume MYDIR is a directory or folder.
MyAttr = GetAttr("MYDIR") ' Returns 16.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×