Funkce GetSetting

Poznámka: Funkce, metoda, objekt nebo vlastnost popsaná v tomto tématu je zakázaná, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěná v režimu izolovaného prostoru (sandbox), což brání vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru najdete v nápovědě k režimu izolovaného prostoru.

Vrátí hodnotu nastavení klíče z položky aplikace v registru systému Windows nebo (na platformě Macintosh) v souboru inicializace aplikace.

Syntaxe

GetSetting (název aplikace, oddíl, klávesa [ ,výchozí ] )

Syntaxe funkce GetSetting obsahuje tyto argumenty:

Argument

Popis

název_aplikace

Povinný argument. Řetězcový výraz obsahuje název aplikace nebo projektu, jehož nastavení klíče se požaduje. Na platformě Macintosh je název souboru inicializace ve složce Preferences (Předvolby) ve složce System (Systém).

Sekce

Povinný argument. Řetězcový výraz obsahující název oddílu, ve kterém se nachází nastavení klíče.

klávesa

Povinný argument. Řetězcový výraz obsahující název nastavení klíče, které se má vrátit.

výchozí

Nepovinný argument. Výraz obsahující hodnotu, která se má vrátit, pokud není v nastavení klíče nastavená žádná hodnota. Pokud ho vypošlete, bude mít def ault za řetězec nulové délky ("").


Poznámky

Pokud žádná z položek pojmenovaných v argumentech GetSetting neexistuje, vrátí funkce GetSetting výchozí hodnotu.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se jako první použije příkaz SaveSetting k nastavení položek v registru Windows (nebo v souboru .ini na 16bitových platformách Windows) pro aplikaci určenou jako název_aplikacea pak pomocí funkce GetSetting zobrazí jedno z nastavení. Protože je zadaný výchozí argument, je zaručena vrácení určité hodnoty. Upozorňujeme, že názvy oddílu nelze načíst pomocí getsettingu. Příkaz DeleteSetting nakonec odebere všechny položky aplikace.

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×