Funkce HLEDAT

Funkce HLEDAT vrátí číslo pozice prvního nalezeného výskytu znaku nebo textového řetězce (počínaje od znaku určeného argumentem start). Funkci HLEDAT lze využít při zjišťování polohy znaku nebo textového řetězce v jiném řetězci, kterou potřebujete znát při změnách textu pomocí funkcí ČÁST a NAHRADIT.

Syntaxe

HLEDAT(co;kde;start)

Co     je text, který chcete vyhledat. Může obsahovat otazník (?) a hvězdičku (*) jako zástupné znaky. Otazník zastupuje jeden libovolný znak, hvězdička zastupuje jakoukoli posloupnost znaků. Chcete-li vyhledat skutečný otazník nebo hvězdičku, vložte před daný znak vlnovku (~).

Kde:     je text, v němž chcete hledaný text najít.

Start     je číslo znaku prohledávaného textu, od kterého má hledání začít. Zadáním argumentu start můžete vynechat určitý počet znaků na začátku textu. Pracujete-li například s řetězcem AEK-65-81, zelená Škoda 136L a chcete vyhledat první výskyt písmena k v popisu automobilu, zadejte jako argument start hodnotu 10. Státní poznávací značka bude při vyhledávání vynechána. Funkce HLEDAT začne až u 10. znaku prohledávaného textu, takže hledaný znak k bude nalezen na 20. pozici a výsledkem funkce bude hodnota 20. Výsledkem je vždy počet znaků od začátku celého prohledávaného textu, protože je zahrnut i počet znaků v argumentu start (pokud je větší než 1).

Poznámky

  • Funkce HLEDAT nerozlišuje při vyhledávání textu velká a malá písmena.

  • Funkce HLEDAT je podobná funkci NAJÍT s tím rozdílem, že funkce NAJÍT malá a velká písmena rozlišuje.

  • Pokud není hledaný text nalezen, vrátí funkce chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud není argument start uveden, předpokládá se hodnota 1.

  • Pokud není argument start větší než 0 (nula) nebo je větší než délka prohledávaného textu, vrátí funkce HLEDAT chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklady

Sloupec1

Sl2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

Výkazy

hrubá sazba

sazba

=HLEDAT("z";[Sloupec1];4)

Pozice prvního znaku z v řetězci, hledání začíná od čtvrté pozice (5)

Výkazy

hrubá sazba

sazba

=HLEDAT([Sloupec3];[Sloupec2])

Pozice řetězce "sazba" v řetězci "Hrubá sazba" (7)

Výkazy

hrubá sazba

sazba

=NAHRADIT([Sloupec2];HLEDAT([Sloupec3];[Sloupec2]);5;"částka")

Nahrazení řetězce "sazba" řetězcem "částka" (Hrubá částka)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×