Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí celočíselnou část čísla.

Syntaxe

Int (číslo)

Fix(číslo)

Požadovaným číslemArgument double nebo jakýkoli platný Číselný výraz. Pokud číslo obsahuje hodnotu Null, vrátí se hodnota Null.

Poznámky

U zlomkovéčásti čísla i při opravě se odebere zlomová část čísla a vrátí výslednou celočíselnou hodnotu.

Rozdíl mezi funkcemi Int a Fix je v případě, že je číslo záporné, vrátí funkce Int první záporné celé číslo menší nebo rovno číslu, zatímco funkce Fix vrátí první záporné celé číslo větší nebo rovno číslu. Funkce Int například převede -8,4 na -9 a funkce Opravit převede číslo -8,4 na -8.

Funkce Fix (číslo) odpovídá:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Příklady dotazů

Výraz

Výsledky

SELECT Int([Sleva]) AS Výraz1 FROM Prodej_produktů;

Odebere desetinnou část všech hodnot v poli Diskont_cena a vrátí výsledné celočíselné hodnoty. Pro záporné zlomky "Celá číslo" vrátí první záporné celé číslo, které je menší nebo rovno číslu. Například pro hodnotu slevy -223,20 bude celé číslo vrácené -224,00.

SELECT Fix([Sleva]) AS Výraz1 FROM Prodej_produktů;

Odebere desetinnou část všech hodnot v poli Diskont_cena a vrátí výsledné celočíselné hodnoty. U záporných zlomků vrátí funkce Fix první záporné celé číslo větší nebo rovno číslu. Například pro hodnotu slevy -223,20 bude celé číslo vrácené -223,00.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad ukazuje, jak funkce Int a Fix vracejí celočíselné části čísel. V případě argumentu záporné číslo vrátí funkce Int první záporné celé číslo, které je menší nebo rovno číslu. Funkce Fix vrátí první záporné celé číslo větší nebo rovno číslu.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×