Vrátí logickou hodnotu, která označuje, jestli Proměnná byl inicializované.

Syntaxe

IsEmpty (výraz)

Povinný výraz Argument je varianta obsahující číselné nebo Řetězcový výraz. Protože se však používá funkce IsEmpty k určení, zda se jednotlivé proměnné inicializovaly, je argument výraz nejčastěji názvem jedné proměnné.

Poznámky

Funkce IsEmpty vrátí hodnotu True, pokud je proměnná neinicializovaná nebo je explicitně Stav Empty; v opačném případě vrátí hodnotu False.Hodnota False se vždy vrátí, pokud výraz obsahuje více než jednu proměnnou. Funkce IsEmpty vrací smysluplné informace jenom pro varianty.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce IsEmpty používá k určení, jestli se proměnná inicializovala.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.
MyVar = Null ' Assign Null.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Empty ' Assign Empty.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×