Poznámka: Funkce, metoda, objekt nebo vlastnost popsaná v tomto tématu je zakázaná, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěná v režimu izolovaného prostoru (sandbox), což brání vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru najdete v nápovědě k režimu izolovaného prostoru.

Vrátí hodnotu typu Long určující aktuální pozici pro čtení/zápis v otevřeném souboru.

Syntaxe

Loc( filenumber )

Požadované číslo_souboruArgument je libovolné platné celé číslo Číslo souboru.

Poznámky

Následující tabulka popisuje návratovou hodnotu pro každý režim přístupu k souboru:

Modus

Vrácená hodnota

Náhodné

Číslo posledního záznamu napsaného do souboru nebo z tohoto souboru

Sekvenční

Aktuální pozice byte v souboru děleno 128 Informace vrácené pomocí Loc pro postupné soubory se ale nepoužít ani nepožadovat.

Binární

Pozice posledního přečteného nebo napsaného posledního bytu.


Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Loc použije k vrácení aktuální pozice pro čtení/zápis v otevřeném souboru. V tomto příkladu se TESTFILE , že se jedná o textový soubor s několika řádky ukázkových dat.

Dim MyLocation, MyLine
' Open file just created.
Open "TESTFILE" For Binary As #1
' Loop until end of file.
Do While MyLocation < LOF(1)
' Read character into variable.
MyLine = MyLine & Input(1, #1)
' Get current position within file.
MyLocation = Loc(1)
' Print to the Immediate window.
Debug.Print MyLine; Tab; MyLocation
Loop
Close #1 ' Close file.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×