Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí hodnotu typu Double určující přirozený logaritmus čísla.

Syntaxe

Log( číslo )

Požadované číslo Argument je Double nebo jakýkoli platný Číselný výraz větší než nula.

Poznámky

Přirozený logaritmus je logaritmus základu e. E Konstantaje přibližně 2,718282.

Při výpočtu základun logaritmu pro libovolné číslo x vydělíte přirozený logaritmus hodnoty x přirozeným logaritmem z n následujícím způsobem:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Následující příklad znázorňuje vlastní Function, který vypočítá dekadové logaritmy:

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Static Function Log10(X)
Log10 = Log(X) / Log(10#)
End Function

Příklad dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT Log(90) AS Logarithm FROM ProductSales GROUP BY Log(90);

Vrátí logaritmus argumentu číslo a zobrazí ho v logaritmu sloupce.

Příklad jazyka VBA

V tomto příkladu se funkce Log použije k vrácení přirozeného logaritmu čísla.

Dim MyAngle, MyLog
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate inverse hyperbolic sine.
MyLog = Log(MyAngle + Sqr(MyAngle * MyAngle + 1))

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×