Vrátí vypočítané pole se zadanou velikostí řádků a sloupců použitím funkce LAMBDA.

Syntaxe:

=MAKEARRAY(řádky, sloupce, lambda(řádek, sloupec))

Syntaxe funkce MAKEARRAY má následující argumenty a parametry:

  • řádky      Počet řádků v poli. Musí být větší než nula.

  • sloupce    Počet sloupců v poli. Musí být větší než nula.

  • lambda      LAMBDA, která se volá k vytvoření pole. Lambda přijímá dva parametry: 

    • řádek    Index řádku pole.

    • sloupec    Index sloupce pole.

Chyby

Zadání neplatné funkce LAMBDA nebo nesprávného počtu parametrů vrátí hodnotu #VALUE! chyba s názvem „Nesprávné parametry“.

Nastavení argumentu řádku nebo sloupce na hodnotu < 1 nebo na hodnotu, která není číslo, vrátí #VALUE! chyba.

Příklady

Příklad 1: Vytvoření 2D pole představujícího jednoduchou tabulku násobení

Zkopírujte následující vzorec do buňky C2:

=MAKEARRAY(3, 3, LAMBDA(r,c, r*c))

První příklad funkce MAKEARRAY

Příklad 2: Vytvoření náhodného seznamu hodnot

Zadejte ukázková data do buněk D1:E3 a zkopírujte vzorec do buňky D4:

=MAKEARRAY(D2,E2,LAMBDA(row,col,CHOOSE(RANDBETWEEN(1,3),"Red","Blue","Green")))

Druhý příklad funkce MAKEARRAY

Viz také

Funkce LAMBDA 

Funkce MAP

Funkce REDUCE

Funkce SCAN

Funkce BYCOL

Funkce BYROW

Funkce ISOMITTED

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×