Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MAXA v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí maximální hodnotu v seznamu argumentů.

Funkce MAXA je podobná funkci MINA. Další informace najdete v příkladech pro funkci MINA.

Syntaxe

MAXA(hodnota1;[hodnota2];...)

Syntaxe funkce MAXA má následující argumenty:

  • Hodnota1:     Povinný argument. Jedná se o první z číselných argumentů, mezi kterými chcete najít maximální hodnotu.

  • Hodnota2,...     Nepovinný argument. Počet argumentů 2 až 255, pro které chcete najít největší hodnotu.

Poznámky

  • Argumenty mohou být následující: čísla či názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla, čísla formátovaná jako text nebo logické hodnoty (například PRAVDA a NEPRAVDA) v odkazu.

  • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

  • Jestliže je argument matice nebo odkaz, budou použity hodnoty pouze z této matice nebo odkazu. Prázdné buňky a textové hodnoty budou v matici nebo odkazu přeskočeny.

  • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

  • Argumenty obsahující logickou hodnotu PRAVDA jsou vyhodnoceny jako 1, argumenty obsahující text nebo logickou hodnotu NEPRAVDA jsou vyhodnoceny jako 0 (nula).

  • Jestliže argumenty neobsahují žádné hodnoty, vrátí funkce MAXA hodnotu 0 (nula).

  • Nechcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci MAX.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

0

0,2

0,5

0,4

PRAVDA

Vzorec

Popis

Výsledek

=MAXA(A2:A6)

Největší číslo v oblasti A2:A6. Protože hodnota PRAVDA je vyhodnocena jako 1, je největší.

1

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×