Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MAXA v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí maximální hodnotu v seznamu argumentů.

Funkce MAXA je podobná funkci MINA. Další informace najdete v příkladech pro funkci MINA.

Syntaxe

MAXA(hodnota1;[hodnota2];...)

Syntaxe funkce MAXA má následující argumenty:

  • Hodnota1:     Povinný argument. Jedná se o první z číselných argumentů, mezi kterými chcete najít maximální hodnotu.

  • Hodnota2,...     Nepovinný argument. Číselné argumenty 2 až 255, pro které chcete najít největší hodnotu.

Poznámky

  • Argumenty mohou být následující: čísla či názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla, čísla formátovaná jako text nebo logické hodnoty (například PRAVDA a NEPRAVDA) v odkazu.

  • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

  • Jestliže je argument matice nebo odkaz, budou použity hodnoty pouze z této matice nebo odkazu. Prázdné buňky a textové hodnoty budou v matici nebo odkazu přeskočeny.

  • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

  • Argumenty obsahující logickou hodnotu PRAVDA jsou vyhodnoceny jako 1, argumenty obsahující text nebo logickou hodnotu NEPRAVDA jsou vyhodnoceny jako 0 (nula).

  • Jestliže argumenty neobsahují žádné hodnoty, vrátí funkce MAXA hodnotu 0 (nula).

  • Nechcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci MAX.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

0

0,2

0,5

0,4

PRAVDA

Vzorec

Popis

Výsledek

=MAXA(A2:A6)

Největší číslo v oblasti A2:A6. Protože hodnota PRAVDA je vyhodnocena jako 1, je největší.

1

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×