Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODKAZ v Microsoft Excelu. Odkazy na informace o práci s poštovními adresami nebo o vytváření adresních štítků najdete v části Viz taky.

Popis

Pomocí funkce ODKAZ můžete získat adresu buňky v listu na základě zadaných čísel řádku a sloupce. Funkce ODKAZ(2,3) třeba vrátí adresu $C$2. Jiný příklad: Funkce ODKAZ(77,300) vrátí $KN$77. Můžete taky použít jiné funkce jako ŘÁDEK a SLOUPEC pro poskytnutí číselných argumentů řádku a sloupce pro funkci ODKAZ.

Syntaxe

ODKAZ(řádek, sloupec, [typ], [a1], [text])

Syntaxe funkce ODKAZ má následující argumenty.

  • Řádek    Povinný argument. Jde o číselnou hodnotu, která určuje číslo řádku použité v odkazu na buňku.

  • Sloupec    Povinný argument. Jde o číselnou hodnotu, která určuje číslo sloupce použité v odkazu na buňku.

  • Typ    Nepovinný argument. Jde o číselnou hodnotu určující typ odkazu, který bude vrácen.

Typ

Typ vraceného odkazu

1 nebo neuveden

Absolutní

2

Absolutní řádek; relativní sloupec

3

Relativní řádek; absolutní sloupec

4

Relativní

  • A1    Nepovinný argument. Logická hodnota, která určuje styl odkazu A1 nebo R1C1. Ve stylu A1 jsou sloupce označené písmeny a řádky označené čísly. Ve stylu odkazu R1C1 jsou sloupce i řádky označené čísly. Pokud má argument A1 hodnotu PRAVDA nebo je vynechán, vrátí funkce ODKAZ odkaz ve stylu A1; pokud NEPRAVDA, vrátí funkce ODKAZ odkaz ve stylu R1C1.

    Poznámka: Chcete-li změnit styl odkazů používaných v aplikaci Excel, klikněte na kartu Soubor, na tlačítko Možnosti a na položku Vzorce. V části Práce se vzorci zaškrtněte políčko Styl odkazu R1C1 nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  • List    Nepovinný argument. Textová hodnota určující název listu, který je použit jako externí odkaz. Například vzorec =ODKAZ(1;1;;;"List2") vrátí List2!$A$1. Pokud argument List vynecháte, nepoužije se žádný název listu a adresa, kterou funkce vrátí se odkazuje na buňku na aktuálním listu.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ODKAZ(2;3)

Absolutní odkaz

$C$2

=ODKAZ(2;3;2)

Absolutní řádek; relativní sloupec

C$2

=ODKAZ(2;3;2;NEPRAVDA)

Absolutní řádek; relativní sloupec ve stylu odkazu R1C1

R2C[3]

=ODKAZ(2;3;1;NEPRAVDA;"[Sešit1]List1")

Absolutní odkaz na jiný sešit a list

'[Sešit1]List1'!R2C3

=ODKAZ(2;3;1;NEPRAVDA;"LIST EXCEL")

Absolutní odkaz na jiný list

LIST EXCEL!R2C3

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×