Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODKAZ v Microsoft Excelu. Odkazy na informace o práci s poštovními adresami nebo o vytváření adresních štítků najdete v části Viz taky.

Popis

Pomocí funkce ODKAZ můžete získat adresu buňky v listu na základě zadaných čísel řádku a sloupce. Funkce ODKAZ(2,3) třeba vrátí adresu $C$2. Jiný příklad: Funkce ODKAZ(77,300) vrátí $KN$77. Můžete taky použít jiné funkce jako ŘÁDEK a SLOUPEC pro poskytnutí číselných argumentů řádku a sloupce pro funkci ODKAZ.

Syntaxe

ODKAZ(řádek, sloupec, [typ], [a1], [text])

Syntaxe funkce ODKAZ má následující argumenty.

  • Řádek    Povinný argument. Jde o číselnou hodnotu, která určuje číslo řádku použité v odkazu na buňku.

  • Sloupec    Povinný argument. Jde o číselnou hodnotu, která určuje číslo sloupce použité v odkazu na buňku.

  • Typ    Nepovinný argument. Jde o číselnou hodnotu určující typ odkazu, který bude vrácen.

Typ

Typ vraceného odkazu

1 nebo neuveden

Absolutní

2

Absolutní řádek; relativní sloupec

3

Relativní řádek; absolutní sloupec

4

Relativní

  • A1    Nepovinný argument. Logická hodnota, která určuje styl odkazu A1 nebo R1C1. Ve stylu A1 jsou sloupce označené písmeny a řádky označené čísly. Ve stylu odkazu R1C1 jsou sloupce i řádky označené čísly. Pokud má argument A1 hodnotu PRAVDA nebo je vynechán, vrátí funkce ODKAZ odkaz ve stylu A1; pokud NEPRAVDA, vrátí funkce ODKAZ odkaz ve stylu R1C1.

    Poznámka: Chcete-li změnit styl odkazů používaných v aplikaci Excel, klikněte na kartu Soubor, na tlačítko Možnosti a na položku Vzorce. V části Práce se vzorci zaškrtněte políčko Styl odkazu R1C1 nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  • List    Nepovinný argument. Textová hodnota určující název listu, který je použit jako externí odkaz. Například vzorec =ODKAZ(1;1;;;"List2") vrátí List2!$A$1. Pokud argument List vynecháte, nepoužije se žádný název listu a adresa, kterou funkce vrátí se odkazuje na buňku na aktuálním listu.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ODKAZ(2;3)

Absolutní odkaz

$C$2

=ODKAZ(2;3;2)

Absolutní řádek; relativní sloupec

C$2

=ODKAZ(2;3;2;NEPRAVDA)

Absolutní řádek; relativní sloupec ve stylu odkazu R1C1

R2C[3]

=ODKAZ(2;3;1;NEPRAVDA;"[Sešit1]List1")

Absolutní odkaz na jiný sešit a list

'[Sešit1]List1'!R2C3

=ODKAZ(2;3;1;NEPRAVDA;"LIST EXCEL")

Absolutní odkaz na jiný list

LIST EXCEL!R2C3

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×