Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PLATBA.ÚROK v Microsoft Excelu.

Popis

Počítá úrokovou platbu z investice založené na pravidelných stálých platbách a konstantní úrokové míře pro dané období.

Syntaxe

PLATBA.ÚROK(sazba, pper, souč_hod, [bud_hod], [typ])

Syntaxe funkce PLATBA.ÚROK obsahuje následující argumenty.

  • Sazba:    Povinný argument. Úroková sazba vztažená k úročené periodě.

  • Za:    Povinný argument. Období, pro které chcete zjistit úrok, a musí být v rozsahu 1 až nper.

  • Pper:    Povinný argument. Celkový počet úročených období anuity.

  • Souč_hod:    Povinný argument. Jedná se o současnou hodnotu v budoucnu získaných plateb.

  • Bud_hod:    Nepovinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu nebo hotovostní zůstatek, který chcete dosáhnout po poslední splátce. Jestliže bud_hod není uvedená, je jí přiřazená hodnota 0 (budoucí hodnota půjčky, třeba 0).

  • Typ:    Nepovinný argument. Nabývá hodnoty 0 nebo 1 a představuje způsob placení. Pokud není argument uvedený, předpokládá se hodnota 0.

Typ

Splátka

0

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

  • Je nutné, aby jednotky sazby a hodnoty pper odpovídaly. Pokud jsou platby prováděné měsíčně pro čtyřletou půjčku a při roční úrokové sazbě 12 procent, zadejte sazbu jako hodnotu 12%/12 a argument pper jako 4*12. Jestliže platby pro stejnou půjčku provádíte ročně, zadejte jako sazbu hodnotu 12% a jako argument pper hodnotu 4.

  • Pokud provádíte platby jako spoření, udejte argumenty jako záporná čísla. Pokud obdržíte platby, jsou argumenty udané jako kladná čísla.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

10,00%

Roční úrok

1

Období, pro které chcete najít placený úrok

3

Doba půjčky v letech

80 000 Kč

Současná hodnota půjčky

Vzorec

Popis

Aktivní výsledek

=PLATBA.ÚROK(A2/12;A3;A4*12;A5)

Úrok splatný v prvním měsíci za půjčku s parametry v A2:A5.

(666,7 Kč)

=PLATBA.ÚROK(A3;3;A4;A5)

Úrok splatný v posledním roce za půjčku se stejnými podmínkami, kde jsou prováděné roční splátky.

(2924,5 Kč)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×