Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce POČET.OBDOBÍ v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí počet období pro investici založenou na pravidelných konstantních platbách a konstantní úrokové sazbě.

Syntaxe

POČET.OBDOBÍ(sazba,splátka,souč_hod,[bud_hod],[typ])

Detailní popis argumentů a více informací o úrokových funkcích získáte v nápovědě k funkci POČET.OBDOBÍ.

Syntaxe funkce POČET.OBDOBÍ obsahuje následující argumenty.

  • Sazba:    Povinný argument. Úroková sazba vztažená k úročené periodě.

  • Součástečn    Povinný argument. Platba provedená v každém období; v průběhu životnosti anuity se měnit nemůže. Pmt obvykle obsahuje jistinu a úroky, ale žádné další poplatky ani daně.

  • Souč_hod:    Povinný argument. Jedná se o současnou hodnotu v budoucnu získaných plateb.

  • Bud_hod:    Nepovinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu nebo hotovostní zůstatek, který chcete dosáhnout po poslední splátce. Jestliže bud_hod není uvedená, je jí přiřazená hodnota 0 (budoucí hodnota půjčky, třeba 0).

  • Typ:    Nepovinný argument. Jedná se o číslo 0 nebo 1, které určuje termín placení.

Typ

Splátka

0 nebo neuveden

Na konci období

1

Na začátku období

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,12

Roční úroková sazba

-100

Splátka v každém období

-1000

Současná hodnota

10000

Budoucí hodnota

1

Platba je splatná na začátku období (viz výše)

Vzorec

Popis

Výsledek

=POČET.OBDOBÍ(A2/12;A3;A4;A5;1)

Počet období investice za výše uvedených podmínek

59,6738657

=POČET.OBDOBÍ(A2/12;A3;A4;A5)

Počet období investice za výše uvedených podmínek s výjimkou splátek na začátku období

60,0821229

=POČET.OBDOBÍ(A2/12;A3;A4)

Počet období investice za výše uvedených podmínek, budoucí hodnota je ale nulová

-9,57859404

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×