Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí hodnotu typu Single obsahující náhodné číslo.

Syntaxe

Rnd[(číslo)]

Volitelným číslemArgument je Jedna nebo všechny platné Číselný výraz.

Vrácené hodnoty

Pokud je číslo

Rnd vygeneruje

Menší než nula

Stejné číslo je při každém použití čísla jako Počáteční hodnota.

Větší než nula

Další náhodné číslo v posloupnosti.

Rovná se nule

Naposledy vygenerované číslo.

Není zadáno

Další náhodné číslo v posloupnosti.

Poznámky

Funkce Rnd vrátí hodnotu menší než 1, ale větší nebo rovnu nule.

Hodnota čísla určuje způsob, jakým Rnd vygeneruje náhodné číslo:

Pro každé počáteční počáteční číslo je vygenerována stejná číselná posloupnost, protože každé následné volání funkce Rnd používá předchozí číslo jako počáteční hodnotu pro další číslo v posloupnosti.

Než zavoláte na Rnd, použijte příkaz Randomize bez argumentu k inicializaci generátoru náhodných čísel se souborem založeným na časovači systému.

Pokud chcete v dané oblasti vytvořit náhodná celá čísla, použijte tento vzorec:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Tady je horní číslo nejvyšší v oblasti a dolní je nejnižší číslo v oblasti.

Poznámka:  Pokud chcete opakovat posloupnost náhodných čísel, zavolejte na číslo Rnd se záporným argumentem bezprostředně před použitím funkce Randomize s číselným argumentem. Použití funkce Randomize se stejnou hodnotou pro číslo předchozí posloupnost neopakuje.

Příklad dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT ProductSales.ProductID, Rnd([Sleva]) AS RandomNumbers FROM ProductSales;

Vrátí ID výrobku spolu s náhodnými čísly ve sloupci RandomNumbers.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Rnd používá k vygenerování hodnoty náhodného celočíselného čísla od 1 do 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×