Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Vrátí odhad směrodatné odchylky základního souboru určený z náhodného výběru. Směrodatná odchylka vyjadřuje, jak se hodnoty liší od průměrné hodnoty (střední hodnoty).

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nové funkci naleznete v článku SMODCH.VÝBĚR.S (funkce).

Syntaxe

SMODCH.VÝBĚR(číslo1,[číslo2],...)

Syntaxe funkce SMODCH.VÝBĚR má následující argumenty:

 • Číslo1:     Povinný argument. Jedná se o první číselný argument odpovídající výběru ze základního souboru.

 • Číslo2, ...     Nepovinný argument. Počet argumentů 2 až 255 odpovídajících vzorku základního souboru Místo výčtu argumentů oddělených středníky můžete použít jednu matici nebo odkaz na matici.

Poznámky

 • Funkce SMODCH.VÝBĚR předpokládá, že argumenty představují vzorek základního souboru. Pokud data zastupují celý základní soubor, spočítejte směrodatnou odchylku pomocí funkce SMODCH.

 • Směrodatná odchylka se vypočítá metodou n-1.

 • Jednotlivými argumenty mohou být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Pokud je argumentem matice nebo odkaz, jsou pro výpočet uvažována pouze čísla. Prázdné buňky, logické hodnoty, text nebo chybové hodnoty jsou ignorovány.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Chcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci STDEVA.

 • Funkce SMODCH.VÝBĚR je definována následujícím vztahem:

  Vzorec

  kde x je střední hodnota výběru PRŮMĚR(číslo1,číslo2,…) a n je velikost hodnoty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Pevnost

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=SMODCH.VÝBĚR(A3:A12)

Směrodatná odchylka meze pevnosti nástrojů (27,46392)

27,46392

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×