Vrátí hodnotu typu Variant (String), která je tvořena určitým počtem mezer.

Syntaxe

Space(číslo)

Požadovaný početArgument je počet mezer, které chcete v řetězci mít.

Poznámky

Funkce Mezera je užitečná k formátování výstupu a k vymazání dat v řetězcích s pevnou délkou.

Příklad dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT Space(5) AS BlankSpace FROM ProductSales GROUP BY Space(5);

Vrátí černý řetězec o 5 mezerách ve sloupci BlankSpace.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Mezera používá k vrácení řetězce obsahujícího zadaný počet mezer.

Dim MyString
' Returns a string with 10 spaces.
MyString = Space(10)
' Insert 10 spaces between two strings.
MyString = "Hello" & Space(10) & "World"

Řetězcové funkce a jejich použití

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×