Vrátí hodnotu typu Double, která určuje druhou odmocninu čísla.

Syntaxe

Sqr (číslo)

Požadované číslo Argument je Double nebo jakýkoli platný Číselný výraz je větší nebo roven nule.

Příklad dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT JednotkováCena, sqr(JednotkováCena) ASJednotkaCena FROM Prodej ZaJednotku;

Vrátí hodnoty z jednotkové Ceny a jejich odmocninu ve sloupci SqrUnitPrice.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Odmocnina použije k výpočtu odmocniny čísla.

Dim MySqr
MySqr = Sqr(4) ' Returns 2.
MySqr = Sqr(23) ' Returns 4.79583152331272.
MySqr = Sqr(0) ' Returns 0.
MySqr = Sqr(-4) ' Generates a run-time error.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×