Funkce StrConv

Vrátí hodnotu typu Variant (String) převedenou zadaným způsobem.

Syntaxe

StrConv (řetězec, převod [, LCID ] )

Syntaxe funkce StrConv má následující argumenty:

Argument

Popis

řetězec

Povinný argument. Řetězcový výraz, který se má převést.

převod

Povinný argument. Celé číslo. Součet hodnot určujících typ převodu, který se má provést.

LCID

Nepovinný argument. The LocaleID, if different than the system LocaleID. (Výchozí nastavení je systémový ID národního prostředí.)

Nastavení

Nastavení převoduArgument:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUpperCase

1

Převede řetězec na velká písmena.

vbLowerCase

2

Převede řetězec na malá písmena.

vbProperCase

3

Převede první písmeno každého slova v řetězci na velká písmena.

vbWide *

4*

Převede úzké (jednocitové) znaky v řetězci na široké znaky (dvou byte).

vbNarrow *

8*

Převede v řetězci široké znaky (dvou byte) na úzké znaky (jednokrát).

vb Vbakana **

16**

Převede znaky Hiragana v řetězci na znaky Katakana.

vbHiragana **

32**

Převede znaky katakany v řetězci na znaky Hiragana.

vbUnicode

64

Převede řetězec na Unicode použitím výchozí stránky kódu systému. (Není k dispozici na platformě Macintosh.)

vbFromUnicode

128

Převede řetězec z kódu Unicode na výchozí stránku kódu systému. (Není k dispozici na platformě Macintosh.)

*Platí pro národní prostředí východní Asie.

**Platí jenom pro Japonsko.

Poznámka: Tyto konstanty jsou určené jazykem Visual Basic for Applications (VBA). V důsledku toho je můžete použít kdekoli ve vašem kódu místo skutečných hodnot. Většina se může kombinovat, například vbUpperCase + vbWide,s výjimkou případů, kdy se vzájemně vylučují, například vbU v + vbFromUnicode. Konstanty vbWide,vbNarrow,vb Vbakanaa vbHiragana způsobují chyby za běhu, pokud se použijí v jazycích, u kterých se nepoužijí.

Tady jsou platné oddělovače slov pro vlastní velikost slov: Null ( Chr $( 0)), vodorovná tabulátor ( Chr$(9)), linefeed(Chr$(10)), svislá tabulátor (Chr$(11)), informační kanál formuláře(Chr$(12)), návrat na řádek (Chr$(13)), mezera (SBCS) (Chr$(32)). Skutečná hodnota mezery se u jednotlivých zemí nebo oblastí liší DBCS.

Poznámky

Při převodu z matice Byte ve formátu ANSI na řetězec byste měli použít funkci StrConv. Při převodu z takové matice ve formátu Unicode použijte příkaz přiřazení.

Příklady dotazů

Výraz

Výsledky

SELECT strConv(ProductDesc,1) AS Výraz1 FROM ProductSales;

Převede hodnoty z pole ProductDesc na velká písmena a zobrazí se ve sloupci Výraz1.

SELECT strConv(ProductDesc,2) AS LowercaseID FROM ProductSales;

Převede hodnoty z pole ProductDesc na malá písmena a zobrazí se ve sloupci LowercaseID. Převede první písmeno každého slova z "ProductDesc" na velká písmena a zobrazí ve sloupci PropercaseID. Všechny ostatní znaky jsou ponechány jako malá písmena.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce StrConv použije k převodu řetězce unicode na řetězec ANSI.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next

Viz taky

Řetězcové funkce a jejich použití

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×