Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce TDIST v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro studentské t-rozdělení, kde číselná hodnota (x) je počítaná hodnota t, pro kterou se mají vypočítat procentuální body. T-rozdělení je používáno při hypotetickém testování malých vzorků dat. Tato funkce zastupuje tabulku kritických hodnot t-rozdělení.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nových funkcích naleznete v článcích Funkce T.DIST.2T a Funkce T.DIST.RT.

Syntaxe

TDIST(x,volnost,chvosty)

Syntaxe funkce TDIST má následující argumenty:

  • X:     Povinný argument. Jedná se o číslo, pro které hledáte hodnotu distribuční funkce.

  • Volnost:     Povinný argument. Jedná se o celé číslo, které určuje počet stupňů volnosti.

  • Chvosty:     Povinný argument. Určuje, zda se jedná o jednostranné či dvoustranné rozdělení. Pokud argument chvosty = 1, vrátí funkce TDIST hodnotu funkce jednostranného rozdělení. Pokud argument chvosty = 2, vrátí funkce TDIST hodnotu funkce dvojstranného rozdělení.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselný, vrátí funkce TDIST hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Pokud Deg_freedom < 1, vrátí funkce TDIST hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Argumenty volnost a chvosty jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud je hodnota Tails jiná než 1 nebo 2, vrátí funkce TDIST hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud x < 0, vrátí funkce TDIST hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud argument chvosty = 1, vypočítá se funkce TDIST jako TDIST = P( X>x ), kde X je náhodná proměnná, která doprovází t-rozdělení. Jestliže argument chvosty = 2, vypočítá se funkce TDIST jako TDIST = P(|X| > x) = P(X > x nebo X < -x).

  • x < 0 není povoleno. Chcete-li proto použít funkci TDIST, pokud x < 0, pak TDIST(-x;df;1) = 1 – TDIST(x;df;1) = P(X > -x) a TDIST(-x;df;2) = TDIST(x;df;2) = P(|X| > x).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

1,959999998

Hodnota, pro niž chcete zjistit hodnotu rozdělení

60

Stupně volnosti

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=TDIST(A2;A3;2)

Oboustranné rozdělení (0,054644930 neboli 5,46 procenta)

5,46%

=TDIST(A2;A3;1)

Jednostranné rozdělení (0,027322465 neboli 2,73 procenta)

2,73%

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×