Vrátí čísla obsažená v řetězci jako číselnou hodnotu příslušného typu.

Syntaxe

Val(řetězec)

Požadovaný řetězec Argument je libovolný platný Řetězcový výraz.

Poznámky

Funkce Val přestane číst řetězec prvního znaku, který nerozpozná jako součást čísla. Symboly a znaky, které jsou často považovány za části číselných hodnot, například znaky dolaru a čárky, nejsou rozpoznány. Funkce ale rozpozná předpony radixových &O (pro osmičkové) a &H (pro šestnáctkové). Prázdné buňky, tabulátory a znaky za čáry jsou z argumentu odebáznuté.

Následující hodnota vrátí hodnotu 1615198:

Val("    1615 198th Street N.E.")

V následujícím kódu vrátí funkce Val desetinnou hodnotu -1 pro zobrazenou hexadecimální hodnotu:

Val("&HFFFF")

Poznámka:  Funkce Val rozpozná jenom tečku(.) jako platný oddělovač desetinných míst. Pokud se používají různé oddělovače desetinných míst, jako v zahraničních aplikacích, použijte K převodu řetězce na číslo raději formát CDbl.

Příklad dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT DateofSale,val(DateofSale) AS testVal FROM ProductSales;

Vrátí hodnoty z hodnoty dateofsale a počátečních číselných znaků z hodnot pole DateofSale ve sloupci testVal. Funkce Val() přestane číst řetězec prvního nečíselného znaku.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Val používá k vrácení čísel obsažených v řetězci.

Dim MyValue
MyValue = Val("2457") ' Returns 2457.
MyValue = Val(" 2 45 7") ' Returns 2457.
MyValue = Val("24 and 57") ' Returns 24.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×