Vrátí odhady hodnoty Rozptyl základního souboru nebo vzorku základního souboru představované jako sada hodnot obsažených v zadaném poli dotazu.

Syntaxe

Var (výraz)

VarP (výraz)

Zástupný symbol výrazu představuje zástupný symbol Řetězcový výraz identifikuje pole obsahující číselná data, která chcete vyhodnotit, nebo výraz, který provede výpočet pomocí dat v tomto poli. Operandy v výrazu mohou zahrnovat název pole tabulky, konstanty nebo funkce (což může být buď záměna, nebo uživatelsky definovaná, ale ne jedna z ostatních agregačních funkcí SQL).

Poznámky

Funkce VarP vyhodnotí základní soubor a funkce Var.výběr vyhodnotí vzorek základního souboru.

Pokud podkladový dotaz obsahuje méně než dva záznamy, vrátí funkce Var a VarP hodnotu Null, která označuje, že rozptyl nelze vypočítat.

Funkce Var a VarP je možné použít ve výrazu dotazu nebo v příkazu SQL.

Příklad dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT Var(JednotkovaCena) AS Var,VarP(JednotkováCena) jako VarP FROM prodej

Vypočítá rozptyl jednotkové ceny, s ohledem na given data jako výběr a rozptyl hodnoty JednotkováCena, s ohledem na given data jako celý základní soubor a zobrazí výsledky ve vzorci Var a VarP.

Výpočet polí ve funkcích SQL

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×