Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce VARPA v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočte rozptyl základního souboru.

Syntaxe

VARPA(hodnota1, [hodnota2], ...)

Syntaxe funkce VARPA má následující argumenty:

 • Hodnota1; hodnota2; ...:    Hodnota1 je povinný argument, další hodnoty jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 255 hodnot odpovídajících základnímu souboru.

Poznámky

 • Při použití funkce VARPA se předpokládá, že její argumenty představují celý základní soubor. Jestliže data představují výběr ze základního souboru, je rozptyl nutné vypočítat pomocí funkce VARA.

 • Argumenty mohou být následující: čísla či názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla, čísla formátovaná jako text nebo logické hodnoty (například PRAVDA a NEPRAVDA) v odkazu.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Argumenty obsahující logickou hodnotu PRAVDA jsou vyhodnoceny jako 1, argumenty obsahující text nebo logickou hodnotu NEPRAVDA jsou vyhodnoceny jako 0 (nula).

 • Jestliže je argument matice nebo odkaz, budou použity hodnoty pouze z této matice nebo odkazu. Prázdné buňky a textové hodnoty budou v matici nebo odkazu přeskočeny.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Nechcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci VAR.

 • Funkce VARPA je definována vztahem:

  Rovnice

  kde x je střední hodnota výběru PRŮMĚR(hodnota1,hodnota2,…) a n je velikost hodnoty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Pevnost

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis

V ýsledek

=VARPA(A2:A11)

Rozptyl meze pevnosti všech nástrojů za předpokladu, že je vyrobeno pouze 10 nástrojů (celý základní soubor).

678,84

=VAR.VÝBĚR(A2:A11)

Tento příklad používá funkci VAR.VÝBĚR, která předpokládá pouze vzorek základního souboru a vrací odlišný výsledek.

754,27

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×