Vrátí celé číslo označující podtyp Proměnná.

Syntaxe

VarType (název_hodnoty)

Požadovaný název_proměnnéArgument varianta obsahující libovolnou proměnnou kromě proměnné typu definovaného uživatelem.

Vrácené hodnoty

Konstanta

Hodnota

Popis

vbEmpty

0

Stav Empty (neinicializováno)

vbNull

1

Null (žádná platná data)

vb Přisudky

2

Celé číslo

vbLong

3

Dlouhé celé číslo

vbSingle

4

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou s jednou přesností

vbDouble

5

Číslo s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

vbCurrency

6

Hodnota měny

vbDate

7

Hodnota data

vbString

8

Funkce String

vbObject

9

Objekt

vbError

10

Chybová hodnota

vbBoolean

11

Logická hodnota

vbVariant

12

Variant (používá se jenom s maticemi variant)

vbDataObject

13

Objekt pro přístup k datům

vbDecimal

14

Desetinná hodnota

vbByte

17

Hodnota typu Byte

vbUserDefinedType

36

Varianty obsahující typy definované uživatelem

vbArray

8192

Pole


Poznámka: Tyto konstanty jsou určené jazykem Visual Basic for Applications. Názvy lze použít kdekoli v kódu místo skutečných hodnot.

Poznámky

Funkce VarType nikdy nevrací hodnotu funkce vbArray sama o sobě. K nějaké jiné hodnotě se vždy přičte k matici určitého typu. Konstanta vbVariant je vrácena pouze společně s funkcí vbArray, která označuje, že argument funkce VarType je polem typu Variant. Například hodnota vrácená pro matici celých čísel se vypočítá jako vb Visual Basic +vbArraynebo 8194. Pokud má objekt výchozí Vlastnost, vrátí funkce VarType(objekt) typ výchozí vlastnosti objektu.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce VarType používá k určení podtypu proměnné.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×