Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZAOKR.DOLŮ v Microsoft Excelu.

Popis

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule, na nejbližší násobek.

Syntaxe

ZAOKR.DOLŮ(číslo, významnost)

Syntaxe funkce ZAOKR.DOLŮ obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Numerická hodnota, kterou chcete zaokrouhlit.

  • Významnost:    Povinný argument. Násobek, na který se má zaokrouhlovat.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce FLOOR hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Pokud je argument číslo kladný a významnost je záporná, vrátí funkce FLOOR hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

  • Pokud je znaménko argumentu číslo kladné, zaokrouhluje se hodnota dolů, směrem k nule. Pokud je znaménko argumentu číslo záporné, zaokrouhluje se hodnota dolů, směrem od nuly. Pokud je argument číslo přesným násobkem argumentu významnost, k zaokrouhlení nedojde.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ZAOKR.DOLŮ(3,7;2)

Zaokrouhlí 3,7 dolů na nejbližší násobek 2.

2

=ZAOKR.DOLŮ(-2,5;-2)

Zaokrouhlí -2,5 dolů na nejbližší násobek -2.

-2

=ZAOKR.DOLŮ(2,5;-2)

Vrátí hodnotu chyby, protože 2,5 a -2 mají rozdílná znaménka.

#NUM!

=ZAOKR.DOLŮ(1,58;0,1)

Zaokrouhlí 1,58 dolů na nejbližší násobek 0,1.

1,5

=ZAOKR.DOLŮ(0,234;0,01)

Zaokrouhlí 0,234 dolů na nejbližší násobek 0,01.

0,23

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×